Najljepši poklon petnaestoj obljetnici Odsjeka za konzervaciju-restauraciju i UMAS-a

kvartal

U Kvartalu, stručnome časopisu koji prati tekuća zbivanja na području povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, objavljen je osvrt na 9. međunarodnu konferenciju studija konzervacije-restauracije. Tekst naslovljen "Najljepši poklon petnaestoj obljetnici Odsjeka za konzervaciju-restauraciju i Umjetničke akademije u Splitu" potpisuje dr. sc. Ivana Čapeta Rakić.