Sveučilište u Dubrovniku prenijelo vijest o održavanju konferencije

UNIDU clanak 01m

Na web-stranici Sveučilišta u Dubrovniku objavljena je vijest o 16. Međunarodnoj konferenciji studija konzervacije-restauracije:

Poveznica

pdf16. Međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije (objavljeno 17. 4. 2019.)222.97 KB