Upute za pripremu usmenog izlaganja i PPT prezentacije

Usmena izlaganja će trajati između 10 i 15 minuta. Predavanja će se držati u blokovima, nakon čega slijedi rasprava.

Svako usmeno izlaganje treba biti popraćeno Power Point prezentacijom. Da se izbjegnu problemi s otvaranjem PPT-prezentacija na drugom računalu, autore ljubazno molimo da svoje prezentacije pohrane kao PowerPoint 97-2003 (prezentacija treba biti u *.ppt ili *.pptx formatu).

Prezentacije se šalju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poruku naslovite "PPT prezentacija". Dokument u privitku treba biti naslovljen PREZIME_Ime.ppt ili PREZIME_Ime.pptx. 
Primjer: JURIC_Jure.ppt ili JURIC_Jure.pptx

Neovisno o tome na kojem se jeziku drži izlaganje, tekst prezentacije mora biti napisan na engleskom jeziku. Autori koji planiraju držati predavanje na hrvatskom jeziku trebaju voditi računa o tome da im slajdovi sadrže sve relevantne podatke o temi koju prezentiraju kako bi sudionici skupa koji ne govore hrvatski jezik mogli pratiti njihovo izlaganje.

Tekst treba biti napisan, tj. preveden prema profesionalnim standardima.

Korisni savjeti za pripremu PPT-prezentacije:

OBLIKOVANJE

• Koristite veličinu slova od 24 do 32 pt da se tekst može pročitati i iz veće udaljenosti. 
• Poželjno je koristiti neki od sljedećih fontova: San-Serif, Arial, Times New Roman, Verdana ili Tahoma. Ti se fontovi najlakše čitaju, a usto nisu podložni promjenama kod otvaranja prezentacije na drugom računalu. 
• Poželjno je da se kroz cijelu prezentaciju koristi isti font i ista veličina slova. Koristite jednu veličinu slova za naslove, a drugu za tekst. 
• Preporuča se korištenje iste pozadine za sve slajdove u prezentaciji. Obratite pozornost na boju teksta – dobar kontrast olakšava čitanje. 
• Fotografije trebaju biti odgovarajuće rezolucije.

SADRŽAJ

• Prezentacija bi trebala sadržavati: 
   - uvod (predstavljanje autora i teme izlaganja), 
   - pregled sadržaja izlaganja (naglasite samo najvažnije dijelove i pratite redoslijed), 
   - razradu teme, 
   - zaključak, 
   - reference/bibliografiju, 
   - zahvalu, 
   - kontakt-podatke autora. 
• Tekst bi trebao biti sveden na najosnovnije i pisan u natuknicama, ne u punim rečenicama. Izbjegavajte čitanje teksta sa slajdova! 
• Preporuča se proći jedan do dva slajda u minuti prezentacije.
• Koristite grafove umjesto numeričkih tablica, jer su obuhvatniji i slikovitiji. Nemojte im zaboraviti dati naslov. 
• Nemojte pretrpavati slajdove informacijama. 
• Nemojte pretjerivati s animacijama. 
• Zainteresirajte publiku sadržajem, a ne animacijama i vizualnim identitetom prezentacije.

Upute za prijavu usmenog izlaganja

Rok za prijavu usmenog izlaganja: 21. ožujka 2019.

Prijava usmenog izlaganja treba sadržavati:

• ispunjeni obrazac za prijavu usmenog izlaganja,
• jednu fotografiju autora u *.jpg formatu.

Prijave se šalju e-mailom na adresuOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poruku naslovite "Prijava usmenog izlaganja". Obrazac za prijavu i fotografiju (fotografije) pošaljite u privitku.

OBRAZAC ZA PRIJAVU USMENOG IZLAGANJA

Prijavni obrazac ispunjava se na engleskom jeziku. Tekst treba biti napisan, odnosno preveden prema profesionalnim standardima, jer će biti objavljen na web-stranici Konferencije i u tiskanoj knjižici sažetaka.

docObrazac za prijavu usmenog izlaganja36.00 KB

Obrazac za prijavu trebate poslati u *.doc ili *.docx formatu (nemojte ga pretvarati u *.pdf). Dokument naslovite PREZIME_Ime.doc ili PREZIME_Ime.docx 
Primjer: JURIC_Jure.doc

Molimo da u nazivu dokumenta ne koristite dijakritičke znakove (č, ć, đ, á, é, ý, ď, ě, ř, š, ž…). 

 

FOTOGRAFIJA AUTORA

Na fotografiji treba biti prikazano lice, ne cijela figura. Ako rad ima više autora, šalje se jedna fotografija za svakog autora. Fotografije trebaju biti visoke rezolucije.

Prilikom dodjeljivanja naziva fotografiji (ili fotografijama), koristite sljedeću formu: PREZIME_Ime.jpg
Primjer: JURIC_Jure.jpg

Molimo da u nazivu dokumenta ne koristite dijakritičke znakove (č, ć, đ, á, é, ý, ď, ě, ř, š, ž...)!

Slobodno vrijeme

Slobodan ulaz uz predočenje akreditacije:

- brod do Lokruma

- Žičara koja vodi na vrh planine Srđ

- DUM (Dubrovački muzeji)

- Umjetnička galerija Dubrovnik

- Galerija Dulčić Masle Pulitika

- Atelijer Pulitika

 

Upute za prijavu i izradu postera

PRIJAVA POSTERA

Rok za prijavu poster-prezentacija je 1. travnja 2019. Ne postoje ograničenja u pogledu broja postera koje pojedina ustanova može prijaviti. 

Prijava treba sadržavati ispunjeni obrazac za prijavu poster-prezentacije. Prijave se šalju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poruku naslovite "Prijava poster-prezentacije", a obrazac pošaljite kao privitak. 

Posteri koji ponavljaju usmena izlaganja neće biti prihvaćeni!

PREUZMITE docObrazac za prijavu poster-prezentacije31.00 KB

Prijavni se obrazac ispunjava na engleskom jeziku. Tekst treba biti napisan, odnosno preveden prema profesionalnim standardima, jer će biti objavljen na web-stranici Konferencije. 

Obrazac za prijavu treba biti u *.doc ili *.docx formatu (nemojte ga pretvarati u *.pdf). Dokument naslovite PREZIME-poster.doc ili PREZIME-poster.docx
Primjer: JURIC-poster.doc ili, ako rad ima više autora, JURIC-et-al-poster.doc

Molimo da u nazivu dokumenata ne koristite dijakritičke znakove (č, ć, đ, á, é, ý, ď, ě, ř, š, ž…).

Primjer ispunjenog obrasca:

docCVIJA_Kristina.doc31.50 KB

IZRADA POSTERA

Rok za slanje postera u digitalnom formatu je 7. travnja 2019. Poster će biti objavljen na web-stranici Konferencije.

Poster u *.pdf formatu treba poslati na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Veličina dokumenta koji ćete slati e-mailom ne smije premašivati 2 MB. Dokument naslovite PREZIME-poster.pdf. 
Primjer: JURIC-poster.pdf

Osim postera, e-mailu treba priložiti sliku postera u *.jpg formatu. Dimenzije slike trebaju biti 198 piksela x 283 piksela, a razlučivost 72 piksela po inču. Dokument naslovite PREZIME-poster.jpg 
Primjer: JURIC-poster.jpg

Molimo da u nazivu dokumenata ne koristite dijakritičke znakove (č, ć, đ, á, é, ý, ď, ě, ř, š, ž…).

Upute za izradu postera: 

• Tekst postera treba biti na engleskom jeziku. Tekst treba biti napisan, odnosno preveden prema profesionalnim standardima. 
• Dimenzije postera trebaju biti 100 cm x 70 cm. Poster treba biti postavljen vertikalno (portret).
• Pri vrhu postera treba navesti naslov, autora ili autore, mentora ili mentore, naziv ustanove, naziv odsjeka, specijalističko usmjerenje i e-mail adresu autora.
• Pri dnu postera treba pisati: 16th International Conference of the Conservation-Restoration Studies, Dubrovnik 11-13 April 2019
• Fotografije trebaju biti jasne i oštre.
• Slike trebaju biti numerirane.
• Prilikom odabira vrste i veličine slova vodite računa o tome da poster mora biti čitljiv s udaljenosti od dva metra.
• Nemojte koristiti bilješke; umjesto njih koristite uglate zagrade i navedite reference na kraju teksta.
• Kod navođenja referenci, pridržavajte se sljedećih smjernica:

Knjiga 
PREZIME, Ime, Naslov knjige : podnaslov, podatak o izdanju, mjesto izdavanja : nakladnik, godina izdavanja

ako knjiga ima dva ili više autora: 
PREZIME 1, Ime 1; Ime 2 PREZIME 2; Ime 3 PREZIME 3, Naslov knjige : podnaslov, podatak o izdanju, mjesto izdavanja : nakladnik, godina izdavanja

Članak u časopisu ili rad u zborniku 
PREZIME, Ime, "Naslov rada : podnaslov", Naslov časopisa (ili zbornika), oznaka sveska ili godišta, broj, podatak o uredniku, mjesto izdavanja : nakladnik, godina izdavanja, stranice početna – završna), /ovo na str./

Članak u elektroničkom časopisu ili tekst na web-stranici 
(PREZIME, Ime,) "Naslov dokumenta", Naziv stranice / Naslov e-časopisa, podatak o uredniku (ako je riječ o e-časopisu), potpuna http adresa (<http://...>), datum objave dokumenta i(li) datum pristupa dokumentu

Za ostale primjere navođenja referenci pogledajte upute za izradu cjelovitih tekstova.

Korisni savjeti za pripremu postera: 

• Poster treba imati strukturu znanstvenog rada, što znači da bi trebao sadržavati naslov, uvod, razradu teme (metodologiju, raspravu o rezultatima), zaključak i popis korištene literature.
• Poster može sadržavat i zahvalu.
• Iskoristite prostor, no to ne znači da ga treba zagušiti tekstom i slikama. Ne treba prikazati svaki detalj projekta, jer će autori postera imati i kratku usmenu prezentaciju.
• Odaberite odgovarajuću boju pozadine.
• Bez obzira na to je li pozadina svijetla ili tamna, obratite pozornost na boju teksta – dobar kontrast olakšava čitanje.
• Jarke boje koristite umjereno, tek da naglasite nešto.
• Nemojte koristiti velika slova i više od dva različita fonta.
• Naslovi i podnaslovi bi trebali biti napisani većim slovima od tijela teksta, ali ne i nesrazmjerno.
• Budite dosljedni u oblikovanju teksta.

Molimo autore da se pridržavaju tehničkih uputa i da svoje prijave pošalju u zadanom roku. Nepotpune i zakašnjele prijave neće biti prihvaćene.

VAŽNO! Autori su sami dužni osigurati sredstva za izradu (printanje) postera. Organizatori će osigurati materijale za njihovo vješanje. Posteri će biti izvješeni prvoga dana Konferencije, a skinut će se zadnjega dana Konferencije. U tom periodu, a između izlaganja, autori trebaju biti blizu svojih postera, spremni da odgovore na pitanja ostalih sudionika skupa.

Prehrana

U podsekciji "Kako do nas?", na mapi, označeni su restorani i ostali prehrambeni objekti.

Također ih možete pronaći i ovdje.

Potkategorije