Gdje se održava konferencija?

16. međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije održava se na kampusu Sveučilišta u Dubrovniku.

Adresa kampusa je Ulica Branitelja Dubrovnika 41.

sveuciliste dbk 1 m