Dobitnici nagrade "Zvonimir Wyroubal" za 2012. godinu

Dodjela nagrade "Zvonimir Wyroubal" protekla je u pozitivnoj atmosferi; svi dobitnici pozdravljeni su pljeskom i ovacijama. Nagrađeni studenti dobili su plaketu "Zvonimir Wyroubal" (dizajn: Vedran Perkov, izrada: Salona Var d.o.o.) i poklon-paket tvrtke Crescat d.o.o. Nagradu za najbolje usmeno izlaganje dobila je Martina Tekavec (ALUO) za predavanje "Problematika ponovnog konzervatorsko-restauratorskog zahvata na drvenoj gotičkoj skulpturi sv. Marije iz Ribnice".

m-tekavec-m

Nagradu "Zvonimir Wyroubal" za najbolju Power Point prezentaciju dobila je Elena Jurić (UMAS), koja je održala predavanje "Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenom oslikanom predoltarniku Mateja Otonija iz crkve sv. Kate na Osiču".

 e-juric-m

Nagrada "Zvonimir Wyroubal" za najbolji poster pripala je Nataši Treursić (OZUR), koja se na konferenciji predstavila posterom "Felklov globus s prikazom Zemlje iz Pomorskog muzeja u Dubrovniku: Dijagnostička istraživanja i izvedeni konzervatorsko-restauratorski radovi".

n-treursic-m

Organizacijski odbor 9. međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije dodijelio je posebnu nagradu "Zvonimir Wyroubal" listu Splitskog sveučilišta Universitas, zbog kontinuiranog rada na senzibiliziranju šire javnosti za problem očuvanja kulturne baštine. 

Organizatori su pohvalili sve predavače i autore postera, a osobito njihove mentore.