Boris Burić, autor fotografije na početnoj stranici

boris-buric-m

Autor fotografije na početnoj stranici je Boris Burić. Organizatori 10. međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije zahvaljuju gospodinu Buriću što im je ustupio svoj rad korištenje!