Najava konferencije na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku

dbk-web-m

Najava 10. međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije objavljena je na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku.