Fotografije na Facebooku

facebook 2018 m

Na Facebook stranici Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu objavljena su tri albuma s fotografijama snimljenim na 15. Međunarodnoj konferenciji studija konzervacije-restauracije: