Osvrt splitskih studenata na 15. Međunarodnu konferenciju studija konzervacije-restauracije

plakat 2018 m

Na konzervatorsko-restauratorskom blogu Stažiranje među umjetninama možete pročitati osvrt splitskih studenata na 15. Međunarodnu konferenciju studija konzervacije-restauracije (Split, 26. – 28. travnja 2018.):