Povijest Međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije

Prvu konferenciju studija konzervacije-restauracije organizirao je 2004. godine Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu. Na skupu naslovljenom "Konferencija studenata konzervatorstva-restauratorstva" sudjelovale su Umjetnička akademija u Splitu i Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu (Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina) kao jedine dvije visokoobrazovne ustanove u Hrvatskoj koje su u svom programu imale studij konzerviranja-restauriranja. Konferencija je bila organizirana s ciljem da studenti dviju Akademija upoznaju i predstave svoj rad jedni drugima. I nastavnici su od toga imali koristi, jer su dobili priliku za razmjenu iskustava i raspravu o unapređenju studijskih programa. 

povijest 01m

Godine 2007. projektu se priključio novoosnovani Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku. Na skupu koji je te godine organiziran u Dubrovniku sudjelovali su, osim predstavnika splitskog, zagrebačkog i dubrovačkog sveučilišta, studenti i nastavnici Akademije za umjetnost i oblikovanje u Ljubljani. Ljubljanska je Akademija postala stalni partner projekta. 

Godine 2014. na Konferenciji je sudjelovalo još pet inozemnih visokih učilišta: Umjetnička akademija u Beču (Austrija), Državna akademija za umjetnost i oblikovanje u Stuttgartu (Njemačka), Mađarsko umjetničko sveučilište (Mađarska), Akademija likovnih umjetnosti Jan Matejko u Krakovu (Poljska) i Akademija likovnih umjetnosti u Varšavi (Poljska). Njihovim  uključivanjem Konferencija je poprimila međunarodni karakter. Narednih su godina na Konferenciji sudjelovali: Fakultet za restauraciju u Pardubicama (Češka Republika), Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Fakultet primijenjenih umjetnosti u Beogradu (Srbija), Sveučilište Suor Orsola Benincasa u Napulju (Italija).

 

Predavači, teme

Međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije održava se jednom godišnje, svaki put na drugom hrvatskom sveučilištu koje izvodi studij konzervacije-restauracije (Split, Zagreb ili Dubrovnik). Konferencija je otvorena za javnost, a kotizacija se ne plaća.

Na konferenciji mogu sudjelovati svi studenti konzervacije-restauracije, bez obzira na specijalističko usmjerenje ili studijsku godinu. Mogu sudjelovati i oni koji su nedavno diplomirali; važno je samo da prezentiraju radove koje su izvodili za vrijeme studija.

Studenti svoj rad predstavljaju kroz usmena izlaganja i postere. (Poster-prezentacije uvedene su 2012. godine.) Teme su raznolike, od dubinske analize tehnologije izrade umjetničkog djela do prikaza složenih konzervatorsko-restauratorskih zahvata. Studenti u pravilu predstavljaju projekte u kojima su sudjelovali tijekom prethodne akademske godine. Budući da usmena izlaganja i posteri ne podliježu recenzijskom postupku, u selekciji studenata koji će sudjelovati na Konferenciji trebaju sudjelovati nastavnici koji su mentorirali njihov rad.

 

Službena web-stranica Konferencije

Do 2012. godine radovi prezentirani na Konferenciji nisu se ni prikupljali niti publicirali. Te je godine pokrenuta web-stranica na kojoj se objavljuju radovi predstavljeni na Konferenciji. Od 2014. godine web-stranica je dostupna i na engleskom jeziku.

 

Priredila: dr. sc. Sagita Mirjam Sunara, doc. art. (Umjetnička akademija u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju) / Datum zadnje izmjene: 31. ožujka 2018.