Čišćenje ukrasnog okvira iz crkve sv. Križa u Splitu: ispitivanje učinkovitosti enzima

Autorica: Petra Perlain
Mentorica: Sagita Mirjam Sunara, docentica

Magistra konzervacije-restauracije
Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij konzervacije-restauracije, specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
*Projekt je realiziran na V. godini studija (ak. god. 2011./2012. i 2012./2013.)*

PERLAIN Petra-mSažetak
Autorica govori o čišćenju ukrasnog okvira iz crkve sv. Križa u Splitu, što je bio dio njezinog magistarskog stručnog rada. Ukrasni okvir datira iz 18. stoljeća. Ispod višestrukih preslika naziru se sedefne intarzije i lazurama iscrtani ornamenti na listićima plemenitih kovina. Godine 2002. izvedene su probe stabiliziranja slikanog sloja i odstranjivanja preslika, no bez željenog rezultata. Godine 2011. pristupilo se ispitivanju učinkovitost čišćenja enzimima. Istraživanjem dostupne znanstveno-stručne literature dobiven je uvid u dosadašnju primjenu enzima za čišćenje oslikanih površina. Nakon stratigrafske analize poprečnih presjeka uzoraka slikanog sloja, u analitičkom laboratoriju Odsjeka za konzervaciju i restauraciju Umjetničke akademije ispitan je sastav slojeva koji pripadaju izvornom osliku i onih koji potječu iz kasnijih "restauracija". Datiranje umjetnine u 18. stoljeće te ispitivanje UV fluorescencije površine donekle je suzilo broj referentnih materijala. Izlaganje će završiti prikazom konzervatorsko-restauratorskih radova izvedenih između 2011. i 2013. godine.

 

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

Molimo da kod citiranja ili prenošenja teksta navedete ime autora, naslov rada i izvor.

 

Kratka biografija autorice
Petra Perlain 2007. upisala integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzervacije i restauracije na Umjetničkoj akademiji u Splitu, smjer štafelajno slikarstvo i polikromirano drvo, te obrazovanje završila  2013. godine obranivši stručni rad na temu "Grafička dokumentacija dvaju oltara iz crkve Gospe od Spilice na Lopudu i istraživanje stratigrafije slikanog sloja na oltaru Smrti sv. Josipa. Ispitivanje učinkovitosti enzima kod čišćenja ukrasnog okvira iz crvke sv. Križa u Splitu". Time je stekla naziv magistra konzervacije-restauracije.