Testiranje utjecaja postupka konsolidacije otopinom Paraloida B72 na sorpcijska svojstva degradiranog drva

Autorica: Suzana Antolović
Mentorica: Nađa Lučić, stručna suradnica

Diplomski studij Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike; smjer konzervacija-restauracija drva
II. godina
Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku 

Sažetak
ANTOLOVIC SuzanaKljučni parametar okoliša za drveni nositelj nedvojbeno je relativna vlažnost zraka. Drvo je higroskopan materijal i na fluktuacije relativne vlažnosti reagira prilagođavajući sadržaj vode u drvnom vlaknu novim uvjetima. Razmjerno male promjene sadržaja vode u drvu mogu utjecati na njegovu stabilnost. Mehanička svojstva, veze s drugim prisutnim materijalima, dimenzije i geometrija drvenog objekta mijenjaju se u kompleksnim procesima, često na način koji ugrožava umjetninu.
Konsolidacija degradiranog drvenog nositelja otopinama sintetskih smola uza sve recentne kontroverze i dalje je raširena i često neizbježna metoda u konzervatorsko-restauratorskom postupku. Iskustvo pritom pokazuje i utjecaj ovakvog zahvata na sorpcijska svojstva drva. Istraživanja predstavljena u ovom radu čine pokušaj da se utjecaj pobliže ispita kvantificiranjem promjena spomenutih vrijednosti.
Uz primjenu materijala koji se najčešće susreću i/ili koriste u restauratorskoj praksi, postupak se sastoji u nizu kontroliranih promjena mikroklimatskih uvjeta i mjerenja odgovarajućih veličina na uzorcima tretiranim otopinom Paraloida B72 i kontrolnim uzorcima drva crnogorice.

  

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

Molimo da kod citiranja ili prenošenja teksta navedete ime autora, naslov rada i izvor.

 

Kratka biografija autorice
Suzana Antolović rođena je u Vukovaru 1989.g. Godine 2008. završava Drvodjeljsku školu u Zagrebu, smjer drvodjeljski tehničar-restaurator, iste godine školovanje nastavlja na Odjelu za umjetnost i restauraciju, smjer drvo na Sveučilištu u Dubrovniku. Trenutno je studentica druge godine Diplomskog studija. Tijekom studiranja na Prediplomskom studiju se bavila restauracijom namještaja, a na Diplomskom studiju restauracijom polikrimiranih i pozlaćenih drvenih objekata.