Istraživački radovi na štafelajnim slikama Izidora Kršnjavog metodom rentgenske fluorescentne analize (XRF)

Autorica: Tina Bertović
Mentor: Dr. sc. Vladan Desnica, izvanredni profesor

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij restauriranja i konzerviranja umjetnina, smjer slikarstvo 
V. godina 
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

BERTOVIC TinaSažetak
U sklopu diplomskog rada "Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi na pet slika Izidora Kršnjavog" pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Vladana Desnice, uz konzervatorsko-restauratorske postupke, provode se detaljna istraživanja koristeći nekoliko fizikalno-kemijskih analitičkih metoda. U svrhu što preciznijeg, a ujedno i nedestruktivnog ispitivanja elementnog sastava materijala, korišten je prijenosni uređaj za rentgensku fluorescentnu analizu XRF (eng. X-ray flourescence). Ta se metoda temelji na emisiji fluorescentnih rentgenskih zraka iz materijala koji je pobuđen primarnim rentgenskim snopom, a ispitivani uzorak karakterističnog je zračenja preko kojeg očitavamo sastav uzorka.
U ovom radu, predstavljene su osnovne karakteristike XRF-a analize potkrepljene različitim primjerima iz dosadašnje prakse s naglaskom na istraživačke radove provedene na pet štafelajnih slika Izidora Kršnjavog. Ujedno, kroz konkretne primjere bit će navedeni potencijalni problemi s kojim se istraživač susreće prilikom interpretacije XRF rezultata.

 

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

Molimo da kod citiranja ili prenošenja teksta navedete ime autora, naslov rada i izvor.

 

Kratka biografija autorice
Tina Bertović (Rijeka, 1987.) 2008. god. upisuje studij restauriranje i konzerviranje umjetnina, ALU u Zagrebu. Tijekom studija izvodi radove na štafelajnim slikama G. Jurkića, F. Kovačevića i Z. Kauzlarića Atača te na slikama Bitka (17. st.), Obitelj Pejačević u perivoju virovitičkog dvorca J. F. Gottlieb Liedera, Marijino uznesenje (18. st.) - mentorica doc. mr. T. Ukrainčik; istraživačke radove na zidnim slikama u Haulikovom ljetnikovcu u Maksimiru, u crkvi sv. Silvestra u Oprtlju te u baroknom dvorcu Brezovica - mentori doc. mr. S. Damiani, izv. prof. E. Budicin. Izlaže na 8. međunarodnoj konferenciji u Zagrebu o XRF metodi (mentor izv. prof. dr. sc. V. Desnica) te na 9. međunarodnoj konferenciji u Splitu na temu "Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Marijino uznesenje, franjevački samostan u Virovitici" (doc. mr. art. Tamara Ukrainčik).