Upute za prijavu i izradu postera

PRIJAVA POSTERA

Rok za prijavu poster-prezentacija je 1. travnja 2019. Ne postoje ograničenja u pogledu broja postera koje pojedina ustanova može prijaviti. 

Prijava treba sadržavati ispunjeni obrazac za prijavu poster-prezentacije. Prijave se šalju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Poruku naslovite "Prijava poster-prezentacije", a obrazac pošaljite kao privitak. 

Posteri koji ponavljaju usmena izlaganja neće biti prihvaćeni!

PREUZMITE docObrazac za prijavu poster-prezentacije31.00 KB

Prijavni se obrazac ispunjava na engleskom jeziku. Tekst treba biti napisan, odnosno preveden prema profesionalnim standardima, jer će biti objavljen na web-stranici Konferencije. 

Obrazac za prijavu treba biti u *.doc ili *.docx formatu (nemojte ga pretvarati u *.pdf). Dokument naslovite PREZIME-poster.doc ili PREZIME-poster.docx
Primjer: JURIC-poster.doc ili, ako rad ima više autora, JURIC-et-al-poster.doc

Molimo da u nazivu dokumenata ne koristite dijakritičke znakove (č, ć, đ, á, é, ý, ď, ě, ř, š, ž…).

Primjer ispunjenog obrasca:

docCVIJA_Kristina.doc31.50 KB

IZRADA POSTERA

Rok za slanje postera u digitalnom formatu je 7. travnja 2019. Poster će biti objavljen na web-stranici Konferencije.

Poster u *.pdf formatu treba poslati na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Veličina dokumenta koji ćete slati e-mailom ne smije premašivati 2 MB. Dokument naslovite PREZIME-poster.pdf. 
Primjer: JURIC-poster.pdf

Osim postera, e-mailu treba priložiti sliku postera u *.jpg formatu. Dimenzije slike trebaju biti 198 piksela x 283 piksela, a razlučivost 72 piksela po inču. Dokument naslovite PREZIME-poster.jpg 
Primjer: JURIC-poster.jpg

Molimo da u nazivu dokumenata ne koristite dijakritičke znakove (č, ć, đ, á, é, ý, ď, ě, ř, š, ž…).

Upute za izradu postera: 

• Tekst postera treba biti na engleskom jeziku. Tekst treba biti napisan, odnosno preveden prema profesionalnim standardima. 
• Dimenzije postera trebaju biti 100 cm x 70 cm. Poster treba biti postavljen vertikalno (portret).
• Pri vrhu postera treba navesti naslov, autora ili autore, mentora ili mentore, naziv ustanove, naziv odsjeka, specijalističko usmjerenje i e-mail adresu autora.
• Pri dnu postera treba pisati: 16th International Conference of the Conservation-Restoration Studies, Dubrovnik 11-13 April 2019
• Fotografije trebaju biti jasne i oštre.
• Slike trebaju biti numerirane.
• Prilikom odabira vrste i veličine slova vodite računa o tome da poster mora biti čitljiv s udaljenosti od dva metra.
• Nemojte koristiti bilješke; umjesto njih koristite uglate zagrade i navedite reference na kraju teksta.
• Kod navođenja referenci, pridržavajte se sljedećih smjernica:

Knjiga 
PREZIME, Ime, Naslov knjige : podnaslov, podatak o izdanju, mjesto izdavanja : nakladnik, godina izdavanja

ako knjiga ima dva ili više autora: 
PREZIME 1, Ime 1; Ime 2 PREZIME 2; Ime 3 PREZIME 3, Naslov knjige : podnaslov, podatak o izdanju, mjesto izdavanja : nakladnik, godina izdavanja

Članak u časopisu ili rad u zborniku 
PREZIME, Ime, "Naslov rada : podnaslov", Naslov časopisa (ili zbornika), oznaka sveska ili godišta, broj, podatak o uredniku, mjesto izdavanja : nakladnik, godina izdavanja, stranice početna – završna), /ovo na str./

Članak u elektroničkom časopisu ili tekst na web-stranici 
(PREZIME, Ime,) "Naslov dokumenta", Naziv stranice / Naslov e-časopisa, podatak o uredniku (ako je riječ o e-časopisu), potpuna http adresa (<http://...>), datum objave dokumenta i(li) datum pristupa dokumentu

Za ostale primjere navođenja referenci pogledajte upute za izradu cjelovitih tekstova.

Korisni savjeti za pripremu postera: 

• Poster treba imati strukturu znanstvenog rada, što znači da bi trebao sadržavati naslov, uvod, razradu teme (metodologiju, raspravu o rezultatima), zaključak i popis korištene literature.
• Poster može sadržavat i zahvalu.
• Iskoristite prostor, no to ne znači da ga treba zagušiti tekstom i slikama. Ne treba prikazati svaki detalj projekta, jer će autori postera imati i kratku usmenu prezentaciju.
• Odaberite odgovarajuću boju pozadine.
• Bez obzira na to je li pozadina svijetla ili tamna, obratite pozornost na boju teksta – dobar kontrast olakšava čitanje.
• Jarke boje koristite umjereno, tek da naglasite nešto.
• Nemojte koristiti velika slova i više od dva različita fonta.
• Naslovi i podnaslovi bi trebali biti napisani većim slovima od tijela teksta, ali ne i nesrazmjerno.
• Budite dosljedni u oblikovanju teksta.

Molimo autore da se pridržavaju tehničkih uputa i da svoje prijave pošalju u zadanom roku. Nepotpune i zakašnjele prijave neće biti prihvaćene.

VAŽNO! Autori su sami dužni osigurati sredstva za izradu (printanje) postera. Organizatori će osigurati materijale za njihovo vješanje. Posteri će biti izvješeni prvoga dana Konferencije, a skinut će se zadnjega dana Konferencije. U tom periodu, a između izlaganja, autori trebaju biti blizu svojih postera, spremni da odgovore na pitanja ostalih sudionika skupa.