Upute za prijavu i izradu postera

 

PRIJAVA POSTERA

Prijavni se obrazac ispunjava na engleskom jeziku. Tekst treba biti napisan, odnosno preveden prema profesionalnim standardima, jer će biti objavljen na web-stranici Konferencije. 

docObrazac za prijavu poster-prezentacije36.5 KB

Prijave se šalju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Poruku naslovite "Prijava poster-prezentacije". Obrazac za prijavu pošaljite u privitku. Obrazac za prijavu treba biti u *.doc ili *.docx formatu (nemojte ga pretvarati u *.pdf). Dokument naslovite PREZIME-poster.doc ili PREZIME-poster.docx

Primjer: JURIC-poster.doc ili, ako rad ima više autora, JURIC-et-al-poster.doc

Molimo da u nazivu dokumenata ne koristite dijakritičke znakove (č, ć, đ, á, é, ý, ď, ě, ř, š, ž…).

Posteri koji ponavljaju usmena izlaganja neće biti prihvaćeni!

 

IZRADA POSTERA

Upute za izradu postera:

• Dimenzije postera trebaju biti 100 cm x 70 cm. Poster treba biti postavljen vertikalno (portret).
• Tekst postera treba biti na engleskom jeziku.
• Pri vrhu postera treba navesti naslov, autora/autore, mentora/mentore, naziv visokog učilišta, naziv odsjeka, specijalističko usmjerenje i e-mail adresu autora.
• Pri dnu postera treba pisati: 15th International Conference of Conservation-Restoration Studies, Split (Croatia), 26 – 28 April 2018
• Fotografije trebaju biti jasne i oštre.
• Slike trebaju biti numerirane.
• Prilikom odabira vrste i veličine slova vodite računa o tome da poster mora biti čitljiv s udaljenosti od dva metra.
• Nemojte koristiti bilješke; umjesto njih koristite uglate zagrade i navedite reference na kraju teksta.
• Kod navođenja referenci, pridržavajte se sljedećih smjernica:

Knjiga
PREZIME, Ime, Naslov knjige : podnaslov, mjesto izdavanja : nakladnik, godina izdavanja

ako knjiga ima dva ili više autora:
PREZIME 1, Ime 1; Ime 2 PREZIME 2; Ime 3 PREZIME 3, Naslov knjige : podnaslov, mjesto izdavanja : nakladnik, godina izdavanja

Članak u časopisu ili rad u zborniku
PREZIME, Ime, "Naslov rada : podnaslov", Naslov časopisa (ili zbornika), oznaka sveska ili godišta, broj, podatak o uredniku, mjesto izdavanja : nakladnik, godina izdavanja, stranice početna – završna), /ovo na str./

Članak u elektroničkom časopisu ili tekst na web-stranici
(PREZIME, Ime,) "Naslov dokumenta", Naziv stranice / Naslov e-časopisa, podatak o uredniku (ako je riječ o e-časopisu), potpuna http adresa (<http://...>), datum objave dokumenta i(li) datum pristupa dokumentu

Za ostale primjere navođenja referenci pogledajte upute za izradu cjelovitih tekstova.

 

Korisni savjeti za pripremu postera (strukturiranje teksta, grafičko oblikovanje):

• Poster treba imati strukturu znanstvenoga rada, što znači da bi trebao sadržavati naslov, uvod, razradu teme (metodologiju, raspravu o rezultatima), zaključak i popis korištene literature.
• Poster može sadržavati zahvalu.
• Iskoristite prostor, no to ne znači da ga trebate zagušiti tekstom i slikama. Ne trebate prikazati svaki detalj projekta, jer će autori postera imati i kratku usmenu prezentaciju.
• Odaberite odgovarajuću boju pozadine.
• Bez obzira na to je li pozadina svijetla ili tamna, obratite pozornost na boju teksta – dobar kontrast olakšava čitanje.
• Jarke boje koristite umjereno, tek da naglasite nešto.
• Nemojte koristiti velika slova i više od dva različita fonta.
• Naslovi i podnaslovi bi trebali biti napisani većim slovima od tijela teksta, ali ne i nesrazmjerno.
• Budite dosljedni u oblikovanju teksta.

 

PREDAJA POSTERA

Autori trebaju predati gotovi poster prije same konferencije. Na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. treba poslati: 

• sliku postera u *.jpg formatu, 
• poster u *.pdf formatu.

Poruka treba biti naslovljena "Poster-prezentacija".

 

Slika postera treba biti u *.jpg formatu. Dimenzije slike trebaju biti 198 piksela x 283 piksela, a razlučivost 72 piksela po inču. Dokument naslovite PREZIME-poster. jpg 
Primjer: JURIC-poster. jpg

Molimo da u nazivu dokumenata ne koristite dijakritičke znakove!

 

Poster treba biti u *.pdf formatu. Veličina dokumenta koji ćete slati e-mailom ne smije premašivati 2 MB. Dokument naslovite PREZIME-poster. pdf. 
Primjer: JURIC-poster. pdf

Molimo da u nazivu dokumenata ne koristite dijakritičke znakove!

 

Molimo autore da se pridržavaju tehničkih uputa i da svoje prijave pošalju u zadanom roku. Nepotpune i zakašnjele prijave neće biti prihvaćene.

VAŽNO! Autori su sami dužni osigurati sredstva za izradu/printanje postera. Organizatori će osigurati materijale za njihovo vješanje. Posteri će biti izvješeni prvoga dana Konferencije, a skinut će se zadnjega dana Konferencije. U tom periodu, a između izlaganja, autori trebaju biti blizu svojih postera, spremni da odgovore na pitanja ostalih sudionika skupa.

 

Ažurirano 29. siječnja 2018. (Sagita Mirjam Sunara)