Upute za pripremu usmenog izlaganja i PPT prezentacije

Usmena izlaganja će trajati između 10 i 15 minuta. Predavanja će se držati u blokovima, nakon čega slijedi rasprava.

Svako usmeno izlaganje treba biti popraćeno Power Point prezentacijom. Da se izbjegnu problemi s otvaranjem PPT-prezentacija na drugom računalu, autore ljubazno molimo da svoje prezentacije pohrane kao PowerPoint 97-2003 (prezentacija treba biti u *.ppt ili *.pptx formatu).

Prezentacije se šalju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poruku naslovite "PPT prezentacija". Dokument u privitku treba biti naslovljen PREZIME_Ime.ppt ili PREZIME_Ime.pptx. 
Primjer: JURIC_Jure.ppt ili JURIC_Jure.pptx

Neovisno o tome na kojem se jeziku drži izlaganje, tekst prezentacije mora biti napisan na engleskom jeziku. Autori koji planiraju držati predavanje na hrvatskom jeziku trebaju voditi računa o tome da im slajdovi sadrže sve relevantne podatke o temi koju prezentiraju kako bi sudionici skupa koji ne govore hrvatski jezik mogli pratiti njihovo izlaganje.

Tekst treba biti napisan, tj. preveden prema profesionalnim standardima.

Korisni savjeti za pripremu PPT-prezentacije:

OBLIKOVANJE

• Koristite veličinu slova od 24 do 32 pt da se tekst može pročitati i iz veće udaljenosti. 
• Poželjno je koristiti neki od sljedećih fontova: San-Serif, Arial, Times New Roman, Verdana ili Tahoma. Ti se fontovi najlakše čitaju, a usto nisu podložni promjenama kod otvaranja prezentacije na drugom računalu. 
• Poželjno je da se kroz cijelu prezentaciju koristi isti font i ista veličina slova. Koristite jednu veličinu slova za naslove, a drugu za tekst. 
• Preporuča se korištenje iste pozadine za sve slajdove u prezentaciji. Obratite pozornost na boju teksta – dobar kontrast olakšava čitanje. 
• Fotografije trebaju biti odgovarajuće rezolucije.

SADRŽAJ

• Prezentacija bi trebala sadržavati: 
   - uvod (predstavljanje autora i teme izlaganja), 
   - pregled sadržaja izlaganja (naglasite samo najvažnije dijelove i pratite redoslijed), 
   - razradu teme, 
   - zaključak, 
   - reference/bibliografiju, 
   - zahvalu, 
   - kontakt-podatke autora. 
• Tekst bi trebao biti sveden na najosnovnije i pisan u natuknicama, ne u punim rečenicama. Izbjegavajte čitanje teksta sa slajdova! 
• Preporuča se proći jedan do dva slajda u minuti prezentacije.
• Koristite grafove umjesto numeričkih tablica, jer su obuhvatniji i slikovitiji. Nemojte im zaboraviti dati naslov. 
• Nemojte pretrpavati slajdove informacijama. 
• Nemojte pretjerivati s animacijama. 
• Zainteresirajte publiku sadržajem, a ne animacijama i vizualnim identitetom prezentacije.