Važni datumi

Rok za prijavu usmenog izlaganja / postera: 15. ožujka 2018.

Rok za predaju postera: 15. travnja 2018.

Rok za predaju cjelovitog teksta usmenog izlaganja: 20. travnja 2018.

Rok za predaju PPT-prezentacije: 25. travnja 2018.

Konferencija: 26. – 28. travnja 2018.