The Sixth Conference

6. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDIJA KONZERVACIJE-RESTAURACIJE

////////// Split, April 2425, 2009

_oral presentations
Krešimir Bosnić and Nikola Radošević (Split): Konzervacija-restauracija antičkih mozaika na Gradini u Visu
Lucija Štefančić (Zagreb): Kompartivna analiza žbuka (arheološki lokalitet svetišta Majke Božje Gorske Lobor)
Martin Klinc (Ljubljana): Istraživanja za konzervatorsko-restauratorski prijedlog za reljef trpećeg Krista s Marijom i Ivanom Evanđelistom iz ptujskog pokrajinskog muzeja / Raziskave za konservatorsko-restavratorski predlog za relief trpečega Kristusa z Marijo in Janezom evangelistom iz ptujskega pokrajinskega muzeja
Katarina Svilokos (Dubrovnik): Tradicionalna tehnologija obrade drva
Nina-Andrea Lučić (Dubrovnik): Integracija voskom (keramika) 
Duje Ordulj (Split): Konzervatorski zahvati na kamenoj škropionici iz crkve sv. Jurja u Brusju na otoku Hvaru
Tajana Žarković (Zagreb): Restauratorski i konzervatorski radovi na slici suvremenog autora Damira Sokića 
Sonja Đuraš (Dubrovnik): Restauracija lovačkog noža iz fundusa Dubrovačkog muzeja (metal)
Petra Perlain and Martina Kolar (Split): Problemi grafičke dokumentacije u konzervaciji-restauraciji zidnog slikarstva i mozaika
Tanja Dujaković (Dubrovnik): Problematika odvajanja slijepljenih listova tijekom restauracije
Anka Batič, Katja Pohl and Alja Fir (Ljubljana): Izrada kopije detalja srednjovjekovne talijanske slike na drvu i uloga kopistike u konzervaciji-restauraciji / Izdelava kopije detaila srednjeveške italijanske slike na lesu ali vloga kopistike v konservatorstvu - restavratorstvu
Ana Doljanin and Anamarija Rupčić (Split): Povijesno-umjetničko istraživanje kamenih kamina u Dalmaciji i konzervatorski zahvati na renesansnom kaminu iz palače Grizogono u Splitu
Ana Vrdoljak (Split): Faksimilna rekonstrukcija zidnih i stropnih oslika radne sobe don Frane Bulića u Tusculumu u Solinu
Emilia Toth (Split): Konzervatorski zahvat na rimskom sarkofagu iz Vranjica
Tea Trumbić (Zagreb): Radovi na portretu nadvojvotkinje Sofije (Dijecezanski muzej Zagreb)
Tajana Kera (Dubrovnik): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na tekstilnom predmetu
Maja Ivanišin (Ljubljana): Nužnost razdvajanja umjetnina (diplomski rad) / Nujnost razstavljanja umetnin (diplomsko delo)

_roundtable discussion
Roundtable discussion for students

pdfConference programme (as published in the e-magazine In situ)127.38 KB

09 plakat m

 

Compiled by Sagita Mirjam Sunara (Department of Conservation-Restoration, Arts Academy of the University of Split) / Updated: April 1, 2018