The Eight Conference

8. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDENATA RESTAURIRANJA I KONZERVIRANJA UMJETNINA

////////// Zagreb, April 1516, 2011

_oral presentations
Ana-Marija Ljubo, Tina Bertović and Matija Deak (Zagreb): XRF – rendgenska fluorescencija – metoda identificiranja materijala
Neven Peko, Marta Stanić, Marina Parić and Andrea Paula Rajić (Dubrovnik): Restauracija Sunca s dubrovačkog gradskog zvonika
Tihana Hajrić and Lucijana Katić (Split): Škropionica Tripuna Bokanića iz Staroga Grada, radovi konzervacije i restauracije
Barbara Košir and Taja Naraks (Ljubljana): Konzerviranje i restauriranje slike Glava starca
Sanja Capurso (Dubrovnik): Kreiranje i ispitivanje kit mase za specifične potrebe restauratorskog projekta
Mojca Lorber (Ljubljana): Različiti načini zamjene izgubljenog materijala u konzerviranju i restauriranju keramike
Pero Čavara (Dubrovnik): Spektroskopija karakterističnih X-zraka korištena u analizi drva, proučavanju strukture i oštećenja drva
Rok Dolničar (Ljubljana): Forma viva u Kostanjevici na Krki – problemi konzerviranja
Ana Jukić (Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Obiteljska scena u parku J. G. F. Liedera, Galerija likovnih umjetnosti Osijek
Aida Grga (Split): Tehnička analiza laka i bojanog sloja na predoltarniku iz crkve sv. Kate na Osiču
Lana Matijaščić (Zagreb): Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca "Brezovica" – o projektu
Ana Kaniški, Mateja Kuka, Iva Raič Stojanović and Antonia Tomić (Zagreb – Faculty of Humanities and Social Sciences): Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca "Brezovica" – početna istraživanja studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu
MA Andreja Dragojević (Ljubljana): Konzerviranje i restauriranje kartona za zidne slike u katedrali u Đakovu 
Dunja Stevanović (Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenoj polikromiranoj pozlaćenoj i posrebrenoj skulpturi Madonna s djetetom iz Narodne galerije u Pragu
Jelena Zagora (Split): Tajna portreta časnika iz zbrike Mirka Račkog
Maja Sučević Miklin and Jurica Milinković (Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na dva portreta supružnika Catinelli-Obradić iz Muzeja grada Zagreba
Andrea Ivušić (Dubrovnik): Oštećenja na svilenom i vunenom materijalu i metode njihove konsolidacije
Martina Kolar and Danijel Vodušek (Split): Zaštitni zahvati na mozaicima Dioklecijanove palače

_roundtable discussion
Roundtable discussion for students

pdfConference programme1.86 MB

 

Compiled by Sagita Mirjam Sunara (Department of Conservation-Restoration, Arts Academy of the University of Split) / Updated: April 1, 2018