The Tenth Conference

10. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDIJA KONZERVACIJE-RESTAURACIJE

////////// Dubrovnik, April 19– 21, 2013

_oral presentations
Petar Gudelj (Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvati na ulomcima zidnih oslika s arheološkog lokaliteta sv. Martin u Umagu 
Pika Škerlj (Ljubljana): Antički fragmenti zidnih slika iz Knedlovog vrta u Kranju i problematika konzerviranja-restauriranja zidnih slika iz arheoloških nalazišta
Petra Kovačević and Karlo Vučković (Zagreb): Istražni i konzervatorsko-restauratorski radovi na preostalom inventaru kapele sv. Jakova na Očuri 
Andreja Ravnikar (Ljubljana): Dubliranje slika s naglaskom na reverzibilnosti i minimalnim intervencijama – metoda prskanja ljepila
Vedran Kundić (Split): Izrada replike kamenog pluteja iz crkve sv. Petra Velikog u Dubrovniku
Ana Vlašica (Dubrovnik): Problematika restauracije male burse složene konstrukcije
Tina Bertović (Zagreb): Istraživački radovi na štafelejnim slikama metodom rentgenske fluorescentne analize (XRF)
Suzana Antolović (Dubrovnik): Testiranje utjecaja postupka konsolidacije otopinom Paraloida B72 na sorpcijska svojstva degradiranog drva
Petra Perlain (Split): Čišćenje ukrasnog okvira iz crkve sv. Križa u Splitu – ispitivanje učinkovitosti enzima
Liza Lampič ( Ljubljana): Conservation-Restoration of a Modern and a Contemporary Painting
Ana-Marija Ljubo (Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Isus na križu iz Dijecezanskog muzeja u Zagrebu
Marta Stanić and Neven Peko (Dubrovnik): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na skulpturi Konj i konjanik Raula Goldonija
Karmen Lečić (Dubrovnik): Pozitivni i negativni učinci elektromagnetskog zračenja u restauraciji papira
Tina Tomšič (Split): Jatagan bjelosapac – između funkcionalnosti i estetike

_posters
Monika Lolić (Dubrovnik): Svojstva gradbenih materijala i tehnologija izrade polimentne pozlate na drvu
Kristina Cvija, Ana Grđan, Ivan Vanja Martinović, Mirna Međeral, Ivana Pavleka and Tila Pavličević (Zagreb): Izrada zidne slike: upoznavanje s materijalima i tehnologijom
Jan Cerovečki, Marko Ćurković, Sara Drpić-Granić and Ana Klečak (Dubrovnik): Mehanička svojstva drva i drvenih spojeva te njihov upliv na tradicionalna konstrukcijska rješenja pri izradi kabinetskog ormarića
Danica Brajnov, Martina Karon, Karmen Lečić, Martina Ljutić and Marina Prutki (Dubrovnik): Restauracija pravnih dokumenata Općinskog suda u Stonu

Click here to learn more about the Conference. (The text is available in Croatian only.)

 

Compiled by Sagita Mirjam Sunara (Department of Conservation-Restoration, Arts Academy of the University of Split) / Updated: March 31, 2018