Digitalizacija grafičke dokumentacije uz pomoć računalnog programa AutoCAD: problemi i rješenja

perlain-posterAutorica: Petra Perlain
Mentorica: Sagita Mirjam Sunara, docentica
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odsjek za konzervaciju i restauraciju
Specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak
Poster opisuje postupak digitaliziranja (vektoriziranja) nacrta dvaju dvaju drvenih polikromiranih oltara iz crkve Gospe od Spilice na otoku Lopudu uz pomoć računalnog programa AutoCAD. Detaljni nacrti dvaju oltara izrađeni su in situ u sklopu dvotjedne Međunarodne restauratorske radionice Lopud. Autorica je te nacrte kasnije vektorizirala uz pomoć računalnog programa AutoCAD. Vektorizirani nacrti koristit će se za mapiranje oštećenja, bilježenje pozicija s kojih su uzeti uzorci za ispitivanje, označavanje kronoloških faza oltara i površina na kojima su izvedeni konzervatorski i restauratorski zahvati.
U tekstu se objašnjavaju uzroci odstupanja u proscesu digitalizacije te predlažu praktične mjere kojima se takva odstupanja mogu svesti na minimum. Ovo je osobito važno kod grafičkog dokumentiranja na terenu.

POSTER U PDF FORMATU DOSTUPAN JE OVDJE.


Kratka biografija autorice
Petra Perlain rođena je u Splitu 1984. godine. Završila je 2. jezičnu gimnaziju u Splitu (maturirala 2002.) Studirala je građevinu na splitskom Građevinsko-arhitektonskom fakultetu. Godine 2007. upisala je studij konzervacije-restauracije na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Trenutno je studentica pete godine. Tema njezinog magistarskog stručnog rada je gafička dokumentacija dvaju oltara iz crkve Gospe od Spilice (Lopud) te ispitivanje učinkovitosti enzima kod uklanjanja preslika s ukrasnog okvira iz 18. stoljeća (mentorica: Sagita Mirjam Sunara, docentica).