Upoznajte studente koji su organizirali konferenciju!

studenti-m

Na Facebook stranici Odsjeka za konzervaciju-restauraciju objavljen je album s fotografijama studenata - članova Organizacijskog odbora 9. međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije.