15. Konferencija na web-stranici Europske godine kulturne baštine

mk egkb m

Na web-stranici Europske godine kulturne baštine objavljena je najava 15. Međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije.