Šesta konferencija

6. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDIJA KONZERVACIJE-RESTAURACIJE

////////// Split, 24.  25. travnja 2009. 

_usmena izlaganja
Krešimir Bosnić i Nikola Radošević (Split): Konzervacija-restauracija antičkih mozaika na Gradini u Visu
Lucija Štefančić (Zagreb): Kompartivna analiza žbuka (arheološki lokalitet svetišta Majke Božje Gorske Lobor)
Martin Klinc (Ljubljana): Istraživanja za konzervatorsko-restauratorski prijedlog za reljef trpećeg Krista s Marijom i Ivanom Evanđelistom iz ptujskog
pokrajinskog muzeja / Raziskave za konservatorsko-restavratorski predlog za relief trpečega Kristusa z Marijo in Janezom evangelistom iz ptujskega pokrajinskega muzeja
Katarina Svilokos (Dubrovnik): Tradicionalna tehnologija obrade drva
Nina-Andrea Lučić (Dubrovnik): Integracija voskom (keramika) 
Duje Ordulj (Split): Konzervatorski zahvati na kamenoj škropionici iz crkve sv. Jurja u Brusju na otoku Hvaru
Tajana Žarković (Zagreb): Restauratorski i konzervatorski radovi na slici suvremenog autora Damira Sokića 
Sonja Đuraš (Dubrovnik): Restauracija lovačkog noža iz fundusa Dubrovačkog muzeja (metal)
Petra Perlain i Martina Kolar (Split): Problemi grafičke dokumentacije u konzervaciji-restauraciji zidnog slikarstva i mozaika
Tanja Dujaković (Dubrovnik): Problematika odvajanja slijepljenih listova tijekom restauracije
Anka Batič, Katja Pohl i Alja Fir (Ljubljana): Izrada kopije detalja srednjovjekovne talijanske slike na drvu i uloga kopistike u konzervaciji-restauraciji / Izdelava kopije detaila srednjeveške italijanske slike na lesu ali vloga kopistike v konservatorstvu - restavratorstvu
Ana Doljanin i Anamarija Rupčić (Split): Povijesno-umjetničko istraživanje kamenih kamina u Dalmaciji i konzervatorski zahvati na renesansnom kaminu iz palače Grizogono u Splitu
Ana Vrdoljak (Split): Faksimilna rekonstrukcija zidnih i stropnih oslika radne sobe don Frane Bulića u Tusculumu u Solinu
Emilia Toth (Split): Konzervatorski zahvat na rimskom sarkofagu iz Vranjica
Tea Trumbić (Zagreb): Radovi na portretu nadvojvotkinje Sofije (Dijecezanski muzej Zagreb)
Tajana Kera (Dubrovnik): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na tekstilnom predmetu
Maja Ivanišin (Ljubljana): Nužnost razdvajanja umjetnina, diplomski rad / Nujnost razstavljanja umetnin, diplomsko delo

_okrugli stol
Okrugli stol za studente

Organizacija Konferencije bila je u potpunosti djelo studenata. Osvrt na Konferenciju objavljen je u e-časopisu In situ (Lana Kekez, "Osvrt na VI. međunarodnu konferenciju studija konzervacije-restauracije") i listu splitskoga sveučilišta Universitas (Lana Kekez, "Konferencija konzervacije-restauracije"). 

pdfProgram (verzija objavljena e-časopisu In situ)127.38 KB

09 plakat m

 

Priredila: dr. sc. Sagita Mirjam Sunara, doc. art. (Umjetnička akademija u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju) / Datum zadnje izmjene: 31. ožujka 2018.