Deveta konferencija

9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDIJA KONZERVACIJE-RESTAURACIJE

////////// Split, 13.  14. travnja 2012.

_usmena izlaganja
Anđela Razlog (Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvati na stropnom osliku palače Bajamonti – Dešković u Splitu 
Perica Ivešić (Ljubljana): Konzervatorsko-restauratorske smjernice i zahvat na kapeli u Pržanu 
Tea Trumbić (Zagreb): Grafiti (20.–21. st.) – različiti aspekti u konzervatorsko-restauratorskom postupku (diplomski rad)
Tina Bertović i Marija Lučić (Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Marijino uznesenje, Franjevački samostan u Virovitici 
Martina Tekavec (Ljubljana): Problematika ponovnog konzervatorsko-restauratorskog zahvata na drvenoj gotičkoj skulpturi Marije iz Ribnice 
Maja Sučević Miklin (Zagreb): Kritički osvrt na metode restauriranja slika na drvenom nositelju kroz povijest 
Anka Batič (Ljubljana): Utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na slike Križnog puta Antona Cebeja u crkvi sv. Ivana Krstitelja te prijedlozi za poboljšanje stanja 
Mateo Miguel Kodrič Kesovia (Dubrovnik): Konstrukcijska analiza tekstilnih materijala u dijagnostičkom istraživanju predmeta 
Ante Jureškin (Split): Analiza konsolidacije kamena FT-IR spektrometrijom 
Helena Ugrina (Split): Arheološka istraživanja, konzervacija i restauracija keramičkih predmeta iz podmorja uvale Starog Grada na Hvaru 
Ana Šarić (Zagreb): ERASMUS program razmjene studenata / Radovi na slici Sv. Franjo Asiški na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu 
Ines Palčić (Zagreb): Suradnja Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina (ALU Zagreb) i Dijecezanskog muzeja u Zagrebu 
Ana Ćorak (Dubrovnik): Istraživanje i restauriranje ulomka oslikanog kožnog antependija s poluotoka Pelješca 
Elena Jurić (Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenom oslikanom predoltarniku Mateja Otonija iz crkve sv. Kate na Osiču

_posteri
Tina Tomšič, Nađa Šperac, Emilija Vranković i Ivana Duvnjak (Split): Zbirka jatagana bjelosapaca iz zbirke Povijesne postrojbe "Kliški uskoci" 
Daniel Grgić (Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na kuburi gdanskinji iz zbirke Povijesne postrojbe "Kliški uskoci"
Ivana Duvnjak (Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na maču schiavoni iz zbirke Povijesne postrojbe "Kliški uskoci"
Jerko Matoš (Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenom pozlaćenom i polikromiranom okviru reljefa Bogorodice Bezgrešnog Začeća
Petar Radović (Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenoj skulpturi anđela
Petra Perlain (Split): Digitalizacija grafičke dokumentacije uz pomoć računalnog programa AutoCAD: problemi i rješenja
Ana Horvat, Iva Čustović i Ivan Tibor Grujić (Zagreb): Fotografiranje in situ
Nataša Treursić (Dubrovnik): Felklov globus s prikazom Zemlje iz Pomorskog muzeja u Dubrovniku: Dijagnostička istraživanja i izvedeni konzervatorsko-restauratorski radovi
Barbara Krilanović, Gabrijela Palameta, Katarina Zorić, Maja Uskoković i Petra Bianki (Dubrovnik): Identifikacija kože i pergamenta – preduvjet za restauraciju
Vanja Marić (Dubrovnik): Restauracija fermana sultana Selima III.

_okrugli stol
Okrugli stol "Restauratori: Što nakon diplome?"

Opširnije o Konferenciji pročitajte ovdjeKonferencija je bila popraćena tiskanom knjižicom sažetaka. Organizirana je izložba studentskih postera i tematski okrugli stol. Uz suglasnost predstojnika zagrebačkog i dubrovačkog studija, uvedena je Nagrada "Zvonimir Wyroubal". Također je pokrenuta službena web-stranica Konferencije na kojoj su objavljeni cjeloviti tekstovi usmenih izlaganja i poster-prezentacije u *.pdf formatu.

Osvrt na konferenciju objavljen je u News in Conservation (Sagita Mirjam Sunara, "9th International Conference of Conservation-Restoration Programmes"), Kvartalu (Ivana Čapeta Rakić, "Najljepši poklon petnaestoj obljetnici Odsjeka za konzervaciju-restauraciju i Umjetničke akademije u Splitu"), Universitasu (Ivana Vukadin i Filipa Sršen, "Godišnji susret studenata konzervacije-restauracije") i na web-stranici udruge IIC – Hrvatska grupa (Sagita Mirjam Sunara, "Godišnji susret studenata konzervacije-restauracije").

Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu dobio je godišnju Nagradu "Vicko Andrić" za 2012. godinu za organiziranje ove Konferencije (obrazloženje).

12 plakat m

12 pozivnica m1

 

Priredila: dr. sc. Sagita Mirjam Sunara, doc. art. (Umjetnička akademija u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju) / Datum zadnje izmjene: 31. ožujka 2018.