Povijest Međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije

Prvu konferenciju studija konzervacije-restauracije organizirao je 2004. godine Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu. Na skupu naslovljenom "Konferencija studenata konzervatorstva-restauratorstva" sudjelovale su Umjetnička akademija u Splitu i Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu (Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina) kao jedine dvije visokoobrazovne ustanove u Hrvatskoj koje su u svom programu imale studij konzerviranja-restauriranja. Konferencija je bila organizirana s ciljem da studenti dviju Akademija upoznaju i predstave svoj rad jedni drugima. I nastavnici su od toga imali koristi, jer su dobili priliku za razmjenu iskustava i raspravu o unapređenju studijskih programa. 

povijest 01m

Godine 2007. projektu se priključio novoosnovani Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku. Na skupu koji je te godine organiziran u Dubrovniku sudjelovali su, osim predstavnika splitskog, zagrebačkog i dubrovačkog sveučilišta, studenti i nastavnici Akademije za umjetnost i oblikovanje u Ljubljani. Ljubljanska je Akademija postala stalni partner projekta. 

Godine 2014. na Konferenciji je sudjelovalo još pet inozemnih visokih učilišta: Umjetnička akademija u Beču (Austrija), Državna akademija za umjetnost i oblikovanje u Stuttgartu (Njemačka), Mađarsko umjetničko sveučilište (Mađarska), Akademija likovnih umjetnosti Jan Matejko u Krakovu (Poljska) i Akademija likovnih umjetnosti u Varšavi (Poljska). Njihovim  uključivanjem Konferencija je poprimila međunarodni karakter. Narednih su godina na Konferenciji sudjelovali: Fakultet za restauraciju u Pardubicama (Češka Republika), Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Fakultet primijenjenih umjetnosti u Beogradu (Srbija), Sveučilište Suor Orsola Benincasa u Napulju (Italija).

 

Predavači, teme

Od 2004. do 2019. godine Međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije održavala se jednom godišnje. Godine 2020. donesena je odluka da će se skup održavati bijenalno.

Konferencija se održava svaki put na drugom hrvatskom sveučilištu na kojemu se izvodi studij konzervacije-restauracije (Split, Zagreb ili Dubrovnik). Skup je otvoren za javnost, a kotizacija se ne plaća.

Na konferenciji mogu sudjelovati svi studenti konzervacije-restauracije, bez obzira na specijalističko usmjerenje ili studijsku godinu. Mogu sudjelovati i oni koji su nedavno diplomirali; važno je samo da prezentiraju radove koje su izvodili za vrijeme studija.

Studenti svoj rad predstavljaju kroz usmena izlaganja i postere. (Posterske prezentacije uvedene su 2012. godine.) Teme su raznolike, od dubinske analize tehnologije izrade umjetničkog djela do prikaza složenih konzervatorsko-restauratorskih zahvata. Studenti u pravilu predstavljaju projekte u kojima su sudjelovali tijekom prethodne akademske godine. Budući da usmena izlaganja i posteri ne podliježu recenzijskom postupku, u selekciji studenata koji će sudjelovati na Konferenciji trebaju sudjelovati nastavnici koji su mentorirali njihov rad.

 

Službena web-stranica Konferencije

Do 2012. godine radovi prezentirani na Konferenciji nisu se ni prikupljali niti publicirali. Te je godine pokrenuta web-stranica na kojoj se objavljuju radovi predstavljeni na Konferenciji. Od 2014. godine web-stranica je dostupna i na engleskom jeziku.

 

Priredila: dr. sc. Sagita Mirjam Sunara, doc. art. (Umjetnička akademija u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju) / Datum zadnje izmjene: 26. ožujka 2021.