Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici "Isus na križu" iz Dijecezanskog muzeja u Zagrebu

Autorica: Ana-Marija Ljubo
Mentorica: Mr. art. Tamara Ukrainčik, docentica

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij restauriranja i konzerviranja umjetnina, smjer slikarstvo
V. godina
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

LJUBO Ana-MarijaSažetak
U izlaganju će biti prikazani konzervatorsko-restauratorski radovi na obostrano slikanoj štafelajnoj slici Isus na križu nepoznatog autora, iz Dijecezanskog muzeja u Zagrebu. Dubliranje štafelajne slike uobičajen je restauracijski postupak kojim se učvršćuje nosilac lijepljenjem sloja platna na poleđinu slike. Budući da je slika prethodno bila dio procesijske zastave, nema poleđinu, već dva lica. Bilo je potrebno pronaći materijale kojima bi se postigao kompromis između funkcije i estetike. Korištenje krepelin svile zbog čvrstoće i prozirnosti istovremeno, u ovoj funkciji štafelajnoj slici osigurava čvrst potporanj za platno u lošem stanju. Transparentnost dublirnog platna omogućuje kako nesmetano sagledanje obje strane slike. Nakon čišćenja, rekonstrukcije nosioca, retuša i lakiranja, na jednu je stranu slike zalijepljen sloj krepelin svile sintetskim ljepilom na bazi vode. Slika će potom biti napeta na slijepi okvir.

 

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

Molimo da kod citiranja ili prenošenja teksta navedete ime autora, naslov rada i izvor.

Opširnije:Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici "Isus na križu" iz Dijecezanskog muzeja u Zagrebu

Konzervatorsko-restauratorski zahvat na skulpturi Raula Goldonija "Konj i konjanik"

Autori: Marta Stanić i Neven Peko
Mentorica: Renata Andjus

Diplomski studij Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike; smjer konzervacija-restauracija metala
I. godina
Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku 

PEKO Neven-STANIC MartaSažetak
Tokom 3. godine preddiplomskog studija, studenti Marina Parić, Andrea Paula Rajić, Marta Stanić i Neven Peko, u sklopu obavljana stručne prakse, sudjelovali su u konzervatorsko-restauratorskom zahvatu na skulpturi Konj i konjanik autora Raula Goldonija. Radi se o dimenzijama najvećem Goldonijevom djelu, namijenjenom interijeru hotela "Libertas" u Dubrovniku. U jednom od granatiranja grada Dubrovnika za vrijeme Domovinskog rata, značajno je oštećen hotel "Libertas", pa tako i Goldonijeva skulptura koja se tamo nalazila. Nakon ovih događaja uslijedile su godine neadekvatnog čuvanja skulpture, te se njeno stanje dodatno pogoršalo. U izlaganju će biti prezentiran proces restauracije skulpture te svi izazovi koji su se pojavili pred studentima uključenima u projekt.

 

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

Molimo da kod citiranja ili prenošenja teksta navedete imena autora, naslov rada i izvor.

Opširnije:Konzervatorsko-restauratorski zahvat na skulpturi Raula Goldonija "Konj i konjanik"

Pozitivni i negativni učinci elektromagnetskog zračenja u restauraciji papira

Autorica: Karmen Lečić
Mentori: Sanja Serhatlić, stručna suradnica; dr. sc. Krunoslav Pisk, redoviti profesor

Preddiplomski studij Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike; smjer konzervacija-restauracija papira
III. godina
LECIC KarmenOdjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku 


Sažetak
Elektromagnetsko zračenje je jedan od glavnih uzročnika degradacije umjetnina, posebno onih koji se sastoje od organskih materijala poput papira. Svojom energijom započinje kemijske i fotokemijske reakcije koje rezultiraju ireverzibilnim promjenama svojstava materijala. Unatoč tome, zahvaljujući razvoju znanosti tijekom 20. stoljeća, pronađeni su načini na koje je ono pozitivno iskorišteno. Infracrveno, ultraljubičasto i rentgensko zračenje su primjenjeni u strukturalnim metodama dokumentiranja i istraživanja umjetnina. Gama zračenje se koristi za dezinfekciju i dezinsekciju, a vidljiva svjetlost i ultraljubičasto zračenje za bijeljenje papirnog nositelja. Ukoliko se koriste dopuštene količine zračenja, navedene metode su nedestruktivne.

 

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

Molimo da kod citiranja ili prenošenja teksta navedete ime autora, naslov rada i izvor.

Opširnije:Pozitivni i negativni učinci elektromagnetskog zračenja u restauraciji papira

Jatagan bjelosapac - između funkcionalnosti i estetike

Autorica: Tina Tomšič
Mentorica: Valentina Ljubić Tobisch, viša predavačica

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij konzervacije-restauracije, specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva 
III. godina 
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
*Projekt je realiziran u sklopu nastave iz kolegija Uvod u konzervaciju-restauraciju metala 1-4*

TOMSIC TinaSažetak
Autorica u radu prezentira zatečeno stanje, te konzervatorsko-restauratorske zahvate na jednom od pet jatagana iz zbirke Povijesne postrojbe Kliški uskoci. Jatagani su služili više kao dekorativno oružje, nego uporabno, što se može zaključiti po njihovoj očuvanosti. Dio problematike samog zahvata se odnosio na mehanička oštećenja nastala korištenjem, te utjecajem vremena, ali većim dijelom na uklanjanje nestručnih popravaka. Odstranjivala se nečistoća i korozijski produkti koji su negativno utjecali na estetski izgled oružja i ugrožavali postojanost materijala. Nestručni popravci su se odnosili na kositreni lem koji je doprinio stabilnosti uporabnog predmeta, ali je promijenio njegov izvorni izgled. Također je i pozlaćena površina (ukrasna, metalna, filigranom ukrašena) bila prekrivena naknadno nanesenim brončanim premazom koji je ubrzao korozivni proces bakra. Nekad sjajna pozlaćena površina ovom naknadnom intervencijom izgubila je svoj izvorni izgled. Originalni tehnički sklop jatagana promijenjen je naknadnim popravcima koji su uklonjeni u restauratorskom zahvatu. Cilj provedenih konzervatorskih i restauratorskih zahvata bio je zaustavljanje procesa propadanja i približavanje izvornom izgledu jatagana.

 

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

Molimo da kod citiranja ili prenošenja teksta navedete ime autora, naslov rada i izvor.

Opširnije:Jatagan bjelosapac - između funkcionalnosti i estetike

9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDIJA KONZERVACIJE-RESTAURACIJE, SPLIT 2012.

Ispod se nalaze cjeloviti tekstovi izlaganja predstavljenih na 9. međunarodnoj konferenciji studija konzervacije-restauracije. Konferencija  je održana 2012. godine u Splitu, a program možete pogledati ovdje.

arrow

Grafiti (20.-21. st.) - različiti aspekti u konzervatorsko-restauratorskom postupku / diplomski rad

Autorica: Tea Trumbić
Mentor: Mr. art. Egidio Budicin, izvanredni profesor
Komentorica: Mr. art. Suzana Damiani, docentica

Magistra restauriranja i konzerviranja umjetnina
Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij restauriranja i konzerviranja umjetnina, smjer slikarstvo
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu Sažetak

Tea TrumbicSažetak
U ovom diplomskom radu istraživala su se dva aspekta pojave grafita koji s konzervatorsko-restauratorskog gledišta mogu biti uzrok oštećenja zaštićenog objekta kulturne baštine ili dokumenti suvremenog likovnog izražaja čija valorizacija opravdava konzervatorsko restauratorsku intervenciju.
Pojava grafita kao čin vandalizma i oštećenje kulturnog dobra obrađena je u dvorcu Brezovica u niši na sjevernom zidu centralne dvorane. Istražene su mogućnosti čišćenja i zaštite zidnih slika od bojanih slojeva sintetskih lakova nanesenih sprejevima te rekonstrukcije oštećenih dijelova oslika i naliča.
Za istraživanje i obradu grafita kao primjera zidnog oslika suvremenog likovnog zapisa izabrani su grafiti s vanjske istočne fasade kino dvorane Studentskog centra u Zagrebu. Metodom "stacco" i transferom na prijenosni nositelj obrađen je jedan od mogućih načina očuvanja ugroženog oslika grafita izvedenog na sloju žbuke.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Opširnije:Grafiti (20.-21. st.) - različiti aspekti u konzervatorsko-restauratorskom postupku / diplomski rad

Kritički osvrt na metode restauriranja slika na drvenom nositelju kroz povijest

Autorica: Maja Sučević Miklin
Mentorica: Mr. art Tamara Ukrainčik, docentica
Komentor: Mr. art Andrej Aranicki, docent

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij restauriranja i konzerviranja umjetnina, smjer slikarstvo
V. godina
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Maja Sucevic MiklinSažetak
Ovo izlaganje obuhvaća povijesni pregled nekih najčešćih i najinvazivnijih metoda koje su se koristile pri restauriranju slika na drvenom nositelju od 18. do 20. stoljeća. Nastaju kao odgovori na vječno pitanje rada drva, kojima se željelo riješiti sve strukturne probleme koji se vežu za drvene nosioce: uvijanje, pucanje i napade insekata. Prezentirat će se načini ravnanja slika, karakteristične posljedice takvih metoda koje mijenjaju originalnu umjetnikovu ideju, ali i strukturalnu bit slike na drvu i koje se stoga više ne primjenjuju. Kroz simulaciju jedne od destruktivnih metoda kao što je transfer, pokušat će se približiti postupak izrade, njegovi problemi te konačni izgled slike koja je transferirana s drvenog nosioca na platno. Bit će također prikazani različiti pomoćni nosioci i parketaže 20. stoljeća koje nastaju razvojem metodologije restauriranja slika na drvu te današnja nastojanja koja će obuhvatiti konzervatorsko-restauratorske radove na ikoni sv. Petra koja je ujedno i objekt diplomskog rada studentice Maje Sučević Miklin.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Opširnije:Kritički osvrt na metode restauriranja slika na drvenom nositelju kroz povijest

ERASMUS program razmjene studenata / Radovi na slici Sv. Franjo Asiški na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu

Autorica: Ana Šarić
Mentorica: Mr. art. Tamara Ukrainčik, docentica

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij restauriranja i konzerviranja umjetnina, smjer slikarstvo
V. godina
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Ana SaricSažetak
Cilj izlaganja bit će prenošenje iskustva ERASMUS programa razmjene studenata u kojem je sudjelovalo troje studenata s Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina, ALU Zagreb. Ana Šarić, Maja Sučević Miklin i Mislav Fleck proveli su ljetni semestar 2010./2011. na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu, u klasi prof. Karela Strettyja na Odsjeku za restauriranje i konzerviranje umjetnina. U sklopu ERASMUS programa u Pragu odradili su restauratorsku praksu na štafelajnim slikama, te slušali kolegije Češkog jezika i Češke kulture. Izlaganje će se bazirati na konzervatorskim-restauratorskim radovima na slici Sv. Franjo Asiški, nepoznatog autora iz 18. stoljeća koje je pod mentorstvom prof. Karela Strettija izvela Ana Šarić. Prezentirat će se cjelokupno iskustvo ERASMUS programa s posebnim naglaskom na konzervatorsko-restauratorske metode na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Opširnije:ERASMUS program razmjene studenata / Radovi na slici Sv. Franjo Asiški na Akademiji likovnih...

Suradnja Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina/ALU Zagreb i Dijecezanskog muzeja u Zagrebu

Autorica: Ines Palčić
Mentorica: Mr. art. Zvjezdana Jembrih, docentica

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij restauriranja i konzerviranja umjetnina, smjer kiparstvo
V. godina
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Ines PalcicSažetak
Tema ovog izlaganja je prikaz višegodišnje suradnje Ureda za kulturna dobra Nadbiskupije zagrebačke, u čijoj se nadležnosti nalazi Dijecezanski muzej i Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Angažmanom studenata i diplomanata Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina tijekom nastave i prakse iz restauratorskih predmeta, te diplomskih radova istraženo je, konzervirano i restaurirano više od dvadeset drvenih polikromiranih skulptura, te desetak štafelajnih slika pohranjenih u čuvaonicama Dijecezanskog muzeja. Kao primjer suradnje prikazani se konzervatorsko-restauratorski radovi izvršeni na drvenoj polikromiranoj skulpturi Raspelo porijeklom iz župne crkve sv. Martina u Varaždinskim toplicama. Ovim izlaganjem također se ukazuje na problem neodgovarajuće pohrane i lošeg stanja vrijednih sakralnih umjetnina koje se nalaze u fundusu tog muzeja, koji kao otvorena ustanova, nažalost, ne postoji već više desetljeća.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Opširnije:Suradnja Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina/ALU Zagreb i Dijecezanskog muzeja u...

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Marijino uznesenje, Franjevački samostan u Virovitici

Autorice: Tina Bertović i Marija-Elena Lučić
Mentorica: Mr. art. Tamara Ukrainčik, docentica

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij restauriranja i konzerviranja umjetnina, smjer slikarstvo
IV. godina
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Sažetak
Marija Lucic, Tina BertovicU sklopu kolegija Restauriranje i konzerviranje štafelajnih slika 2, izvedeni su restauratorski radovi na slici Marijino uznesenje, nepoznatog autora, vlasništvo Franjevačkog samostana u Virovitici. Slika je predmet diplomskog rada studenta Mislava Flecka i prikazuje Bogorodicu koja stoji na polumjesecu i kugli, okružena anđelima i kerubinima, sa sedam zvijezda oko glave. Signatura na slici upućuje na preslik iz 1871. god., a prema dosadašnjim saznanjima original datira iz 18. stoljeća. Preko snimaka UV-a, IC-a i RTG-a zaključeno je da je slika u potpunosti preslikana, tj. ponovljena u formi i kompoziciji. Dokumentirano je zatečeno stanje, uzeti su uzorci i slika je preventivno podljepljena. Uzeti su uzorci za analizu tankoslojnom kromatografijom i ispitivanje veziva svih slojeva, a od laboratorijskih istraživanja za sada je izvedena mikroskopska analiza poprečnih presjeka uzorka. Slika je na poleđini bila dublirana debljim papirom koji je omekšan tapetolom i parilicom, te uklonjen mehanički skalpelom; zakrpe su također uklonjene mehanički. Analiza mikro-uzoraka je potvrdila da je slika preslikana, a između preslika i originala nalazi se smola zbog čega je moguće uklanjanje preslika kemijskim putem. Uslijedile su probe Lavacolom, Crash universalom i drugim otapalima, ali najbolji rezultat dala je proba dimetil-sulfoksid gelom kojim je nastavljeno uklanjanje preslika.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

Opširnije:Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Marijino uznesenje, Franjevački samostan u Virovitici

Problematika ponovnog konzervatorsko-restauratorskog zahvata na drvenoj gotičkoj skulpturi sv. Marije iz Ribnice

Autorica: Martina Tekavec, akademska restauratorica
Mentorica: Miladi Makuc Semion, izvanredna profesorica

Akademija za likovnu umjetnost i oblikovanje
Odjel za restauraciju u Ljubljani, Slovenija
Ak. god. 2011/2012.

Martina TekavecSažetak
Predmet ovoga rada je drvena polikromirana skulptura sv. Marije iz Ribnice koja potječe iz prve polovice 15. stoljeća. Zbog različitih oštećenja i (restauratorskih) zahvata, izvorni izgled skulpture mijenjao se tijekom vremena. Analiza slojeva polikromije ukazuje na to da je skulptura bila više puta preslikana. Povijesni izvori otkrivaju da je teško oštećena u vandalskome napadu početkom pedesetih godina prošlog stoljeća. U sklopu restauratorskoga zahvata koji je uslijedio, nedostajući dijelovi skulpture u cijelosti su rekonstruirani. Proteklih su se godina, zbog neodgovarajućih uvjeta smještaja skulpture, pojavila nova oštećenja. Umjetninu je trebalo ponovno restaurirati, a zahvat je izveden prema principu minimalne intervencije. Prijašnje intervencije nisu uklonjene, jer je procijenjeno da imaju povijesnu vrijednost. Cilj provedenih konzervatorskih i restauratorskih zahvata bio je zaustavljanje procesa propadanja i približavanje izvornom gotičkom izgledu skulpture.

THE PAPER HAS BEEN SUBMITTED FOR PUBLISHING IN VARSTVO SPOMENIKOV (JOURNAL FOR THE PROTECTION OF MONUMENTS). CLICK HERE TO READ THE EXTENDED ABSTRACT.

 

Opširnije:Problematika ponovnog konzervatorsko-restauratorskog zahvata na drvenoj gotičkoj skulpturi sv....

Konzervatorsko-restauratorske smjernice i zahvati na kapelici na Pržanu

Autor: Perica Ivešić, akademski restaurator
Mentor: Dr. sc. Blaž Šeme, docent

Akademija za likovnu umjetnost i oblikovanje
Odjel za restauraciju u Ljubljani, Slovenija

Perica IvesicSažetak
U prvome dijelu ovoga rada donosi se opis kapelica koje, u umjetničko-povijesnom kontekstu, predstavljaju sastavni dio slovenskoga kulturnoga naslijeđa. Govori se o uzrocima njihove ugroženosti te ugroženosti njihovih oslika utjecajem podneblja (klimatske promjene), okoliša i ljudi. U drugome dijelu opisuje se preseljenje kapelice Pržan. Navode se konzervatorsko-restauratorske smjernice koje su prethodile zahvatu: pravilan tretman oštećenih temelja, zidova, krova, žbuke i zidnih slika. Kod odabira materijala treba u obzir uzeti temeljna načela konzervacije i restauracije te njihove tehnološke zakonitosti. Treći dio rada obuhvaća prikaz konzervatorsko-restauratorskih zahvata na kapelici. Zaključuje se da kod prezentacije i očuvanja baštine treba težiti interdisciplinarnim rješenjima.

THE PAPER HAS BEEN SUBMITTED FOR PUBLISHING IN VARSTVO SPOMENIKOV (JOURNAL FOR THE PROTECTION OF MONUMENTS). CLICK HERE TO READ THE EXTENDED ABSTRACT. 

 

Opširnije:Konzervatorsko-restauratorske smjernice i zahvati na kapelici na Pržanu

Arheološka istraživanja, konzervacija i restauracija keramičkih predmeta iz podmorja uvale Starog Grada na Hvaru

Autorica: Helena Ugrina
Mentori: Miona Miliša Jakšić, znanstvena novakinja – asistentica; Joška-Tea Katunarić, viša predavačica

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij konzervacije-restauracije, specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija arheološke baštine*
III. godina (ak. god. 2011./2012.)
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju

Helena UgrinaSažetak
Odjel za konzervaciju i restauraciju arheološke baštine pri Umjetničkoj akademiji u Splitu 2008. godine proveo je podvodna zaštitina arheološka istraživanja u podmorju uvale Starog Grada na otoku Hvaru. Istraživanja su provedena kako bi se otkrio kontekst slučajnog pronalaska željezne cijevi brodskog topa. U tu svrhu otvorena je arheološka sonda te je izvršen prvi podvodni pregled starogradske uvale u kojoj je 385. g. pr. Kr. osnovan Faros, prva grčka kolonija na Jadranu. Podvodnim pregledom prvi je put zabilježena do sada nepoznata antička obala. U istraživanju je pronađeno mnoštvo staklenog, metalnog i keramičkog materijala koji datira od antičkih vremena do novijeg doba.
Materijal se obrađuje u radionici za arheološku baštinu UMAS-a. Materijal je po vađenju iz mora označen i fotografiran te se započelo s njegovom desalinizacijom. Ulomci posuda su slijepljeni pa se predmeti detaljno dokumentiraju crtežom i fotografijom. Modelarskim gipsom rekonstruirana je novovjekovna noćna posuda. CT snimak grla ulomka jedne amfore otkrio je da se na kalcificiranom obodu nalazi pečat sa čitiljivim slovima, omogućio je uvid u strukturu keramike te izradu crteža vertikalnog presjeka.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Opširnije:Arheološka istraživanja, konzervacija i restauracija keramičkih predmeta iz podmorja uvale Starog...

Analiza konsolidacije kamena FT-IR spektrometrijom

Autor: Ante Jureškin
Mentori: Dr. sc. Ivica Ljubenkov, docent; Siniša Bizjak predavač

Magistar konzervacije-restauracije
Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij konzervacije-restauracije, specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija kamena
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju

Ante JureskinSažetak
Da bi se produžio vijek trajanja kamena/umjetnine, potrebno je naći najbolji način njegove zaštite. Taj proces često uključuje konsolidaciju kamena. Za procjenu učinkovitosti takvih tretmana potreban je nadzor nad migracijom i distribucijom materijala kojim konsolidiramo umjetninu. Istraživanja konsolidacije kamena u ovom radu se odnose na konsolidaciju uzoraka kamena poliakrilnom smolom vakuum metodom. Konsolidacija vakumiranjem je provedena na dva načina: u eksikatoru i plastičnoj foliji. Cilj je bio ispitati dubinu prodiranja konsolidanta u strukturu kamena. Za analizu se uzorkovalo na dubinama 5, 9 i 14 mm unutar kamena. Konsolidant se ekstrahirao iz kamena tri dana pri sobnoj temperaturi. S ekstrahiranim konsolidantom se miješao kalijev bromid (KBr) te pripremala pastila koja se koristila za snimanje IR spektra. Na temelju analize IR spektara utvrđeno je da se dubina prodiranja konsolidanta u kamen može učinkovito pratiti FT-IR spektroskopijskom tehnikom. Rezultati ispitivanja su pokazali da uranjanje uzorka i vakumiranjem u eksikatoru u vremenu od dva sata, daje istu dubinu prodiranja konsolidanta kao i vakumiranje u plastičnoj foliji u istom vremenu. Ovim ispitivanjima uspostavljena je učinkovita metoda za ekstrakciju konsolidanta iz prethodno konsolidiranih uzoraka kamena karbonatnog sastava tipa Veselje unito.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Opširnije:Analiza konsolidacije kamena FT-IR spektrometrijom

Istraživanje i restauriranje ulomka oslikanog kožnog antependija s poluotoka Pelješca

Autorica: Ana Ćorak 
Mentori: Dr. sc. Antun Karaman, redoviti profesor; Sanja Serhatlić, stručna suradnica

Diplomski studij konzervacije i restauracije, smjer konzervacija-restauracija papira
V. godina
Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku

Sažetak 
Ana CorakU uvodnom dijelu rada autorica daje sažeti pregled tekstova koji objašnjavaju kožu kao sastavni organ živih bića. Objašnjava procese kojima koža postaje upotrebna sirovina u kožarstvu, te primjena dekorativne kože u Hrvatskoj i svijetu. U nastavku se opisuje konzervatorsko-restauratorski zahvat na fragmentu kožnog antependija sv. Jakova iz Mokala s poluotoka Pelješca. Predmet datira iz 18. stoljeća, a djelo je nepoznatog autora. Uz opis zahvata, autorica donosi povijesnoumjetničku bilješku i kratku ikonografsku analizu. U suradnji s Prirodoslovnim laboratorijem Hrvatskog restauratorskog zavoda i restauratorskom radionicom za tekstil Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, na predmetu su obavljena fizikalno-kemijska ispitivanja. Ispitivanja su bila nužna da bi se identificirali gradbeni materijali, te kako bi se donijela odluka o metodama rada koje će se primijeniti na umjetnini. Dodatna ispitivanja obavljena su u radionici za papir Hrvatskog restauratorskog zavoda – Restauratorskog odjela u Dubrovniku.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Opširnije:Istraživanje i restauriranje ulomka oslikanog kožnog antependija s poluotoka Pelješca

Konstrukcijska analiza tekstilnih materijala u dijagnostičkom istraživanju predmeta

Autor: Mateo Miguel Kodrič Kesovia
Mentorica: Danijela Jemo, asistentica

Diplomski studij restauracije i konzervacije, smjer restauracije i konzervacije tekstila
V. godina
Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku

Sažetak
Mateo Miguel Kesovia(Analiza svih tekstilnih materijala iz fundusa liturgijskog ruha iz crkvice Navještenja Blažene Djevice Marije na otoku Lokrumu) Tekstilni materijali se mogu klasificirati po svojoj tipologiji, kao što se može identificirati razdoblje i porijeklo njihovog nastanka. Međutim, u odsutnosti postojeće dokumentacije i izvornih podataka, oznaka radionice ili datuma nastanka, tekstil se mora definirati na osnovu svojih tehničkih parametara i stila izrade. Ova nedestruktivna analiza ima brojne primjene u konzervaciji-restauraciji tekstila (u dokumentarne svrhe), kao i u povijesti umjetnosti (pri navođenju stručnog termina u literaturi ili u muzejskim katalozima). Dobiveni rezultati mogu usmjeriti i odrediti primjerenu metodu konzervatorsko-restauratorskog zahvata kojom će se tekstilni predmet podvrgnuti, a uz izradu cijelovite dokumentacije materijala omogućuje se izrada kopije istih. Ovim radom će se obraditi detaljna analiza konstrukcijskih parametara, tj. strukturna i tehnološka analiza tkanina (veza i tkanja) od kojih su sastavljeni svi predmeti liturgijskog ruha iz crkvice Navještenja Blažene Djevice Marije na otoku Lokrumu. Na temelju navedene analize i kombinacije veza u tkanju odredit će se (i povezati) različiti materijali i efekti na povijesnim tekstilima s nomenklaturom koja je sukladna odredbama međunarodne organizacije C.I.E.T.A (Centre International d'Etude des Textiles Anciens). Ovako temeljito definirane odredbe još ne postoje u Hrvatskoj, što samo pridonosi potrebi za njihovim stvaranjem ili preuzimanjem (prevođenjem).

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Opširnije:Konstrukcijska analiza tekstilnih materijala u dijagnostičkom istraživanju predmeta

Utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na slike Križnog puta Antona Cebeja u crkvi sv. Ivana Krstitelja te prijedlozi za poboljšanje stanja

Autorica: Anka Batič, akademska restauratorica
Mentori istraživačkog rada: Mr. art. Tamara Trček Pečak, izvanredna profesorica; dr. sc. Vincenc Butala, redoviti profesor

Akademija za likovnu umjetnost i oblikovanje
Odjel za restauraciju u Ljubljani, Slovenija

Anka BaticSažetak 
Autorica je istražila negativni utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na slike Križnoga puta Antona Cebeja u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Ajdovščini. Mjerenjem temperature i relativne vlažnosti zraka u blizini slika tokom dužeg vremenskog razdoblja, te analizom prikupljenih podataka, precizno procjenjuje utjecaj parametara okoliša na umjetnine. Također iznosi mišljenje i primjedbe o uvjetima njihovog skladištenja te opsegu i uzrocima oštećenja. Istraživanje je pokazalo da najveći utjecaj na temperaturu i relativnu vlažnosti imaju sunčevo zračenje i prisutnost velikog broja ljudi u crkvi. Na temelju opažanja, a s naglaskom na dva čimbenika koji najviše utječu na vrijednosti temperature i vlage u blizini umjetnina, autorica predlaže primjerene i praktične mjere za smanjenje štetnih utjecaja mikroklime na slike Križnoga puta. Cilj ovog diplomskog rada i prezentacije je ukazati na opasnost koju dugotrajna izloženost neprimjerenim uvjetima temperature i vlažnosti zraka predstavljaju za umjetnička djela, ne samo na slikama u crkvi sv. Ivana Krstitelja, već u svim liturgijskim prostorima.

THE PAPER HAS BEEN SUBMITTED FOR THE STUDENT POSTER EXHIBITION OF THE 2012 IIC VIENNA CONGRESS. CLICK HERE TO READ THE EXTENDED ABSTRACT.

 

Opširnije:Utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na slike Križnog puta Antona Cebeja u crkvi sv....

Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenom oslikanom predoltarniku Mateja Otonija iz crkve sv. Kate na Osiču

Autorica: Elena Jurić, diplomirani konzervator-restaurator
Mentor: Jurica Matijević, docent

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij konzervacije-restauracije, specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva
V. godina (ak. god. 2009./2010.)
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju

Elena JuricSažetak
Drveni oslikani predoltarnik s likom sv. Katarine Aleksandijske dio je inventara crkve sv. Kate na Osiču u selu Tugare kraj Splita. Izradio ga je Matej Otoni krajem 17. stoljeća. Predoltarnik je izvorno stajao pred stipesom glavnoga oltara, ali je tijekom građevinske obnove crkve osamdesetih godina prošloga stoljeća uklonjen i pohranjen u obližnju kuću, gdje je desetljećima stajao u neprimjerenim uvjetima.
Drvo je bilo crvotočno i raspuknuto. Nedostajao je dio jedne daske te dijelovi profiliranih letvica. Oslik je bio prekriven debelim slojem površinske prljavštine. Na nekim dijelovima oslika nalazili su se ostaci starog, potamnjelog laka. Površinska prljavština i ostaci laka uklonjeni su otapalima. Neki dijelovi predoltarnika bili su preslikani; preslici su uklonjeni mehanički i kemijski. Sanirane su pukotine u drvu i rekonstruirani nedostajući dijelovi nositelja. Oslik je rekonstruiran tamo gdje je nedostajao te je naposlijetku nanesen završni lak. Nakon opsežnog konzervatorsko-restauratorskog zahvata, predoltarnik je vraćen u crkvu, pred menzu glavnoga oltara. Ovaj konzervatorsko-restauratorski zahvat dio je širega projekta obnove izvornog inventara crkve sv. Kate.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Opširnije:Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenom oslikanom predoltarniku Mateja Otonija iz crkve...

Konzervatorsko-restauratorski zahvati na stropnom osliku palače Bajamonti – Dešković u Splitu

Autorica: Anđela Razlog
Mentori: Mr. sc. Tonči Borovac, docent; dr. sc. Branko Matulić, izvanredni profesor

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij konzervacije-restauracije, specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija zidnog slikarstva i mozaika
IV. godina 
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju

Andjela RazlogSažetak
Rezidencijalnu palaču znamenitoga splitskoga gradonačelnika Antonija Bajamontija, izgrađenu u 19. stoljeću, znatno obogaćuje, uz ostale umjetničke ukrase, stropni oslik u tri salona prvoga kata, pripisan slikaru Antoniju Zuccaru. Osim oštećenja koja su nastala prirodnim propadanjem materijala, oslik je u više navrata oštećen izravnim zahvatima na stropu; nestručnim popravcima oštećenja na žbuci i bojenom sloju, ugradnjom električnih instalacija, te poglavito građevinskim radovima na drugom katu, koji su uključivali i postavljanje arimiranobetonske konstrukcije. Uz to je vidljiv utjecaj neizravnih uzroka oštećenja, primjerice intervencija na nosivim zidovima i lukovima u prizemlju, koji su poremetili statiku građevine. Godine 2003. djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda započinju planiranje zahvata, kojima bi se zaštitilo oslikane površine. U jednoj je prostoriji trebalo potpuno odvojiti oslikani strop od drvenog nositelja, dok je u drugoj, s manje oštećenim oslikanim stropom, trebalo osmisliti način na koji će se strop učvrstiti za izvornu konstrukciju, bez da se od nje odvoji. Radove na oslicima pratilo je nekoliko generacija studenata konzervacije-restauracije splitske Umjetničke akademije. Sažetak radova bit će predstavljen u predavanju.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Opširnije:Konzervatorsko-restauratorski zahvati na stropnom osliku palače Bajamonti – Dešković u Splitu