Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenom oslikanom predoltarniku Mateja Otonija iz crkve sv. Kate na Osiču

Autorica: Elena Jurić, diplomirani konzervator-restaurator
Mentor: Jurica Matijević, docent

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij konzervacije-restauracije, specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva
V. godina (ak. god. 2009./2010.)
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju

Elena JuricSažetak
Drveni oslikani predoltarnik s likom sv. Katarine Aleksandijske dio je inventara crkve sv. Kate na Osiču u selu Tugare kraj Splita. Izradio ga je Matej Otoni krajem 17. stoljeća. Predoltarnik je izvorno stajao pred stipesom glavnoga oltara, ali je tijekom građevinske obnove crkve osamdesetih godina prošloga stoljeća uklonjen i pohranjen u obližnju kuću, gdje je desetljećima stajao u neprimjerenim uvjetima.
Drvo je bilo crvotočno i raspuknuto. Nedostajao je dio jedne daske te dijelovi profiliranih letvica. Oslik je bio prekriven debelim slojem površinske prljavštine. Na nekim dijelovima oslika nalazili su se ostaci starog, potamnjelog laka. Površinska prljavština i ostaci laka uklonjeni su otapalima. Neki dijelovi predoltarnika bili su preslikani; preslici su uklonjeni mehanički i kemijski. Sanirane su pukotine u drvu i rekonstruirani nedostajući dijelovi nositelja. Oslik je rekonstruiran tamo gdje je nedostajao te je naposlijetku nanesen završni lak. Nakon opsežnog konzervatorsko-restauratorskog zahvata, predoltarnik je vraćen u crkvu, pred menzu glavnoga oltara. Ovaj konzervatorsko-restauratorski zahvat dio je širega projekta obnove izvornog inventara crkve sv. Kate.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Kratka biografija autorice
Elena Jurić rođena je 1985. godine u Splitu. Pohađala je 1. jezičnu gimnaziju u Splitu. Petogodišnji studij konzervacije-restauracije završila je 2010. godine, specijaliziravši konzerviranje i restauriranje štafelajnih slika i polikromiranog drva. Nakon diplome, stručno usavršavanje započela je u Hrvatskom pomorskom muzeju, gdje je radila na drvenoj pomorskoj škrinji iz 1879. godine. Usporedo s tim, pod mentorstvom J. Matijevića i uz nadzor Konzervatorskog odjela u Imotskom i Splitu restaurira jedan drveni polikromirani oltar. Uz nadzor splitskih konzervatora, restaurira jedan pozlaćeni tron.

CONSERVATION AND RESTORATION OF MATEJ OTONI'S WOODEN POLYCHROME ANTEPENDIUM FROM THE CHURCH OF SAINT CATHERINE IN OSIČ

Summary
Wooden painted antependium with the image of St. Catherine is a part of the inventory of the church of St. Kate in a village called Tugare near Split. It was created by Matej Otoni in the late 17th century. Antependium was originally placed in front of  the main altar but it was moved during the church renovation sometime in the 80s of the last century and stored in a nearby house where it was left in inappropriate conditions for decades. Wood was cracked and damaged by anobiid beetles. A part of a lower board and some parts of the molded frame were missing. The painted layer was covered with a thick layer of surface dirt and in some parts of the painting residues of the old, yellowed varnish were found. Surface dirt and varnish residues were removed with solvents. Some parts of the antependium were overpainted. These overpaints were cleaned mechanically and chemically. Cracks in the wood were repaired and missing parts of the molded frame were reconstructed. Missing painted layer was reconstructed and finally the finishing coat of polish was applied.
After extensive interventions of conservation and restoration the antependium was returned to the church, in front the main altar. This project of conservation and restoration is a part of a wider project of restoring the original inventory of St. Kate’s church.