Problematika ponovnog konzervatorsko-restauratorskog zahvata na drvenoj gotičkoj skulpturi sv. Marije iz Ribnice

Autorica: Martina Tekavec, akademska restauratorica
Mentorica: Miladi Makuc Semion, izvanredna profesorica

Akademija za likovnu umjetnost i oblikovanje
Odjel za restauraciju u Ljubljani, Slovenija
Ak. god. 2011/2012.

Martina TekavecSažetak
Predmet ovoga rada je drvena polikromirana skulptura sv. Marije iz Ribnice koja potječe iz prve polovice 15. stoljeća. Zbog različitih oštećenja i (restauratorskih) zahvata, izvorni izgled skulpture mijenjao se tijekom vremena. Analiza slojeva polikromije ukazuje na to da je skulptura bila više puta preslikana. Povijesni izvori otkrivaju da je teško oštećena u vandalskome napadu početkom pedesetih godina prošlog stoljeća. U sklopu restauratorskoga zahvata koji je uslijedio, nedostajući dijelovi skulpture u cijelosti su rekonstruirani. Proteklih su se godina, zbog neodgovarajućih uvjeta smještaja skulpture, pojavila nova oštećenja. Umjetninu je trebalo ponovno restaurirati, a zahvat je izveden prema principu minimalne intervencije. Prijašnje intervencije nisu uklonjene, jer je procijenjeno da imaju povijesnu vrijednost. Cilj provedenih konzervatorskih i restauratorskih zahvata bio je zaustavljanje procesa propadanja i približavanje izvornom gotičkom izgledu skulpture.

THE PAPER HAS BEEN SUBMITTED FOR PUBLISHING IN VARSTVO SPOMENIKOV (JOURNAL FOR THE PROTECTION OF MONUMENTS). CLICK HERE TO READ THE EXTENDED ABSTRACT.

 

Kratka biografija autorice
Martina Tekavec rođena je 1987. godine u Ljubljani. Restauriranje je studirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani. Tijekom studija razvila je interes za restauriranje drvenih skulptura. Tema njezinoga završnoga rada bio je restauratorski zahvat na drvenoj gotičkoj skulpturi sv. Marije iz Ribnice. Diplomu je stekla 2011. godine, nakon čega je upisala studij bioraznolikosti na Fakultetu matematike, prirodnih znanosti i informatičkih tehnologija u Kopru.

 

RE-RESTORATION ISSUES IN THE CASE OF GOTHIC POLYCHROME WOODEN SCULPTURE ST. MARY FROM RIBNICA


Summary
St. Mary from Ribnica is a polychrome wooden sculpture dating from the first half of the 15th century. The original appearance of the statue has been changing through its lifetime due to different damages and (restoration) treatments. The analysis of the polychrome layers indicates that the surface has been repainted many times. Historical sources reveal that the sculpture was seriously damaged by vandalistic aggression in the beginning of the 1950s. These damages have been followed by a restoration treatment which included full reconstruction of the missing parts. In recent years, new damages have occurred because of the unsuitable environment conditions. The re-restoration treatment was necessary. For this treatment, a minimal intervention principle has been considered. Past interventions have not been removed because they have been evaluated to have the historical value. Conservation and restoration treatments have been carried out to stop the deterioration process and to restore the Gothic aesthetics of the sculpture.