Program 17. međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije

Program će biti objavljen u srpnju.