Upute za pripremu i predaju video-zapisa predavanja

Važno!

XVII. Međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije održat će se u mrežnom formatu, putem Zoom Video Communication aplikacije. Sva predavanja moraju biti unaprijed snimljena, jer će se na konferenciji puštati video-zapisi. Predavači će, međutim, uživo odgovarati na pitanja publike, pa ih molimo da vode računa o tome da na dan konferencije uživo prate svoju sesiju.

Svi sudionici konferencije dobit će pristupni link za sudjelovanje na Zoom sastanku nekoliko dana prije održavanja konferencije. Link će biti objavljen i na web-stranici konferencije.

Svi koji sudjeluju na konferenciji moraju imati:

 • instaliranu Zoom Video Communication aplikaciju (https://zoom.us),
 • stabilnu internetsku vezu,
 • mikrofon i zvučnike ili slušalice kako bi mogli komunicirati s ostalim sudionicima u okviru dijela konferencije posvećenog pitanjima i odgovorima (Question & Answer session).

 

Priprema i predaja video-zapisa predavanja

Usmena izlaganja ne bi smjela trajati duže od 15 minuta.

Predavači trebaju snimiti i poslati video-zapis predavanja s vizualnim prikazom prezentacije i zvukom (ukoliko je to moguće, predavač bi na snimci trebao biti vidljiv tijekom predavanja, npr. u gornjem desnom kutu ekrana). Označite ime dokumenta na način da je uz riječ 'Prezentacija' navedeno prezime autora (npr. JURIC_Prezentacija.mp4). Snimka predavanja će se emitirati u sklopu konferencije, a kasnije će biti objavljena na ovoj web-stranici, kako bi ostala trajno dostupna javnosti.

Osim video-zapisa predavanja, predavači trebaju poslati i puni tekst usmene prezentacije (transkript) radi izrade podnaslova (titlova). Dokument naslovite u obliku prezimena autora i riječi „Transkript“ (npr. JURIC_Transkript.doc).

Materijali se šalju na e-mail adresu konferencije: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rok za slanje snimki i transkripta: 1. listopada 2021. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće biti prihvaćene.

 

Tehničke upute za izradu PowerPoint prezentacije

 • Na vrhu prvog/početnog slajda prezentacije moraju biti navedena imena autora, mentora, ime institucije, studijskog programa, područje specijalizacije i e-mail adresa autora.
 • Na dnu prvog/početnog slajda prezentacije potrebno je navesti naziv konferencije: „17th International Conference of Conservation-Restoration Studies, Zagreb, 21st – 22nd October 2021.“
 • Slike moraju biti čiste i oštre, numerirane te moraju imati opis.
 • Za citiranje i referenciranje koristite Harvardski stil citiranja.

 

Savjeti za grafičko oblikovanje PowerPoint prezentacije

 • Za prezentaciju u trajanju od 15 minuta pokušajte ne koristiti više od 30 slajdova.
 • Koristite po jedan slajd za svaku ideju.
 • Prezentacija bi trebala biti vizualno privlačna publici te laka za praćenje – nastojite ne prepuniti slajd tekstom ili fotografijama, nemojte koristiti prevelik font ili više od dva fonta u tekstu.
 • Veličina fonta u naslovu trebala bi biti veća od veličine fonta u tekstu.
 • Budite dosljedni u oblikovanju teksta.
 • Odaberite odgovarajuću (kontrastnu) boju pozadine i fonta.
 • Svijetle boje koristite umjereno.

 

Upute za pripremu i predaju postera

Važno!

XVII. Međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracijeodržat će se u mrežnom formatu. Posteri će se objaviti na web-stranici konferencije i društvenim mrežama. (Na službenom Instagram profilu bit će objavljeni u totalu i 'razrezani' u tri dijela.)

 

Priprema i predaja postera

Opće smjernice

 • Tekst postera mora biti napisan na engleskom jeziku u skladu s profesionalnim standardima struke.
 • Poster mora biti veličine B1, vertikalno orijentiran.
 • Poster mora biti poslan u PDF formatu, rezolucije minimalno 300dpi.

Tehničke upute

 • Na vrhu postera, blizu naslova, moraju biti navedena imena autora, mentora, naziv institucije, naziv studijskog programa, specijalističko područje i e-mail adresa autora.
 • Na dnu postera potrebno je navesti naziv konferencije: „17th International Conference of Conservation-Restoration Studies, Zagreb, 21st – 22nd October 2021.“
 • Veličina slova mora biti minimalno 18pt.
 • Slike moraju biti čiste i oštre, numerirane te moraju imati opis (opis slike – veličina fonta minimalno 12 pt).
 • Molimo da ne koristite fusnote! Ako želite umetnuti napomene, koristite “[]”.
 • Za citiranje i referenciranje koristite Harvardski stil citiranja.

Dokument naslovite u obliku prezimena autora i riječi „Poster“ (npr. JURIC_Poster.pdf).

Poster se šalje na e-mail adresu konferencije: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rok za predaju postera: 20. rujna 2021. 

Molimo autore da poštuju zadane smjernice i tehničke upute. Posteri koji nisu izrađeni u skladu sa smjernicama i poslani unutar zadanog roka neće biti prihvaćeni.

 

Savjeti za grafičko oblikovanje postera

 • Poster treba imati strukturu znanstvenog rada, što znači da bi trebao sadržavati naslov; uvod, razradu teme (metodologiju, raspravu o rezultatima), zaključak i popis korištene literature.
 • Poster bi trebao biti vizualno privlačan i lak za praćenje – nastojite ne prepuniti poster s previše teksta ili slika; nemojte koristiti prevelik font ili više od dva stila fonta u tekstu.
 • Veličina fonta u naslovu trebala bi biti veća od ostatka teksta.
 • Budite dosljedni u oblikovanju teksta.
 • Izaberite prikladnu pozadinu i boje fonta.
 • Jarke boje koristite umjereno.

Vjerujemo da će vam i ovi savjeti biti od pomoći: Savjeti za izradu postera

 

 

Upute za prijavu postera

PRIJAVA POSTERSKE PREZENTACIJE

Prijavnica mora sadržavati:

(1) IspunjendocObrazac za prijavu (EN)322.00 KB 
Obrazac za prijavu treba poslati kao Word document (.doc, .docx)Ovdje možete vidjeti primjer ispunjenog obrasca: docPrimjer ispunjenog Obrasca za prijavu605.50 KB

(2) Ispunjen obrazac docIzjava mentora (EN)314.50 KB 
Potpisani dokument može se skenirati i poslati u PDF formatu.

(3) Ispunjen obrazac docIzjava o suglasnosti (EN)314.00 KB 
Potpisani dokument može se skenirati i poslati u PDF formatu.

(4) Jednu fotografiju autora u *.jpg formatu
Ako poster ima više autora, šalje se jedna fotografija za svakog autora.

 

Prijave se šalju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Svoj e-mail naslovite “Prijava postera – naslov postera”.

Pošaljite čitko ispunjeni obrazac i fotografiju (ili fotografije) autora u privitku e-maila.

Rok prijave postera: 15. lipnja 2021.

June 15

 

Obrazac za prijavu – dodatne napomene

Obrazac za prijavu mora biti ispunjen na engleskom jeziku. Tekst mora biti napisan u skladu s profesionalnim standardima, jer će biti objavljen na web-stranici konferencije i u knjižici sažetaka.

Preporučamo da obrazac prijave pošaljete u *.doc ili *.docx formatu. Dokument naslovite u obliku PREZIME_Ime.doc ili PREZIME_Ime.docx (Primjer: JURIC_Jure.doc)

Molimo da u nazivu dokumenta ne upotrebljavate slova s dijakritičkim znakovima (č, ć, đ, á, é, ý, ď, ě, ř, š, ž...)

 

Fotografija autora – dodatne napomene

Preporuka je da fotografija pokazuje samo lice autora te da bude u visokoj rezoluciji. Ukoliko rad/poster ima više autora, potrebno je poslati jednu fotografiju (za) svakog autora.

Kada dodjeljujete naziv fotografiji (ili fotografijama), koristite sljedeći oblik: PREZIME_Ime.jpg (Primjer: JURIC_Jure.jpg)

Molimo da u nazivu fotografije (ili fotografija) ne upotrebljavate slova s dijakritičkim znakovima.

 

Ažurirano 8. travnja 2021.

Upute za prijavu predavanja

PRIJAVA USMENOG IZLAGANJA

Prijavnica mora sadržavati:

(1) IspunjendocObrazac za prijavu (EN)322.00 KB 
Obrazac za prijavu treba poslati kao Word document (.doc, .docx)Ovdje možete vidjeti primjer ispunjenog obrasca: docPrimjer ispunjenog Obrasca za prijavu608.00 KB

(2) Ispunjen obrazac docIzjava mentora (EN)314.50 KB 
Potpisani dokument može se skenirati i poslati u PDF formatu.

(3) Ispunjen obrazac docIzjava o suglasnosti (EN)314.00 KB 
Potpisani dokument može se skenirati i poslati u PDF formatu.

(4) Jednu fotografiju autora u *.jpg formatu
Ako predavanje ima više autora, šalje se jedna fotografija za svakog autora.

 

Prijave se šalju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Svoj e-mail naslovite “Prijava usmenog izlaganja – naslov prezentacije”.

Pošaljite čitko ispunjeni obrazac i fotografiju (ili fotografije) autora u privitku e-maila.

Rok prijave usmenih izlaganja: 15. lipnja 2021.

June 15

 

Obrazac za prijavu – dodatne napomene

Obrazac za prijavu mora biti ispunjen na engleskom jeziku. Tekst mora biti napisan u skladu s profesionalnim standardima, jer će biti objavljen na web-stranici konferencije i u knjižici sažetaka.

Preporučamo da obrazac prijave pošaljete u *.doc ili *.docx formatu. Dokument naslovite u obliku PREZIME_Ime.doc ili PREZIME_Ime.docx (Primjer: JURIC_Jure.doc)

Molimo da u nazivu dokumenta ne upotrebljavate slova s dijakritičkim znakovima (č, ć, đ, á, é, ý, ď, ě, ř, š, ž...)

 

Fotografija autora – dodatne napomene

Preporuka je da fotografija pokazuje samo lice autora te da bude u visokoj rezoluciji. Ukoliko rad/prezentacija ima više autora, potrebno je poslati jednu fotografiju (za) svakog autora.

Kada dodjeljujete naziv fotografiji (ili fotografijama), koristite sljedeći oblik: PREZIME_Ime.jpg (Primjer: JURIC_Jure.jpg)

Molimo da u nazivu fotografije (ili fotografija) ne upotrebljavate slova s dijakritičkim znakovima.

 

Ažurirano 8. travnja 2021.