Važni datumi

Rok za prijavu usmenih izlaganja: 15. lipnja 2021.

Rok za prijavu posterskih prezentacija: 15. lipnja 2021.

Rok za predaju postera u digitalnom formatu: 20. rujna 2021.

Rok za predaju videozapisa usmenih izlaganja: 1. listopada 2021.

Rok za predaju transkripta usmenih izlaganja (potrebno za izradu titlova): 1. listopada 2021.

 

NOVI DATUM ODRŽAVANJA KONFERENCIJE!!!

Konferencija: 20. – 22. listopada 2021.