Osvrt splitskih studenata na 13. konferenciju

blog 2016 01 m

Na blogu Stažiranje među umjetninama pročitajte osvrt splitskih studenata na 13. međunarodnu konferenciju studija konzervacije-restauracije:

• Nikolina Lovrić, "13. međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije, dan prvi"
• Lena Bošković, "13. međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije, drugi i treći dan"