Fotografije na Facebooku

facebook 2019 m

Na Facebook stranici Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu objavljena su tri albuma s fotografijama snimljenim na 16. Međunarodnoj konferenciji studija konzervacije-restauracije:

Dodatne fotografije možete pronaći na Facebook stranici Sveučilišta u Dubrovniku:

  • Fotografije (kliknite na strelicu na desnoj strani fotografije za pregled ostalih slika)