Konzervatorsko-restauratorske smjernice i zahvati na kapelici na Pržanu

Autor: Perica Ivešić, akademski restaurator
Mentor: Dr. sc. Blaž Šeme, docent

Akademija za likovnu umjetnost i oblikovanje
Odjel za restauraciju u Ljubljani, Slovenija

Perica IvesicSažetak
U prvome dijelu ovoga rada donosi se opis kapelica koje, u umjetničko-povijesnom kontekstu, predstavljaju sastavni dio slovenskoga kulturnoga naslijeđa. Govori se o uzrocima njihove ugroženosti te ugroženosti njihovih oslika utjecajem podneblja (klimatske promjene), okoliša i ljudi. U drugome dijelu opisuje se preseljenje kapelice Pržan. Navode se konzervatorsko-restauratorske smjernice koje su prethodile zahvatu: pravilan tretman oštećenih temelja, zidova, krova, žbuke i zidnih slika. Kod odabira materijala treba u obzir uzeti temeljna načela konzervacije i restauracije te njihove tehnološke zakonitosti. Treći dio rada obuhvaća prikaz konzervatorsko-restauratorskih zahvata na kapelici. Zaključuje se da kod prezentacije i očuvanja baštine treba težiti interdisciplinarnim rješenjima.

THE PAPER HAS BEEN SUBMITTED FOR PUBLISHING IN VARSTVO SPOMENIKOV (JOURNAL FOR THE PROTECTION OF MONUMENTS). CLICK HERE TO READ THE EXTENDED ABSTRACT. 

 

Kratka biografija autora
Perica Ivešić rođen je 1963. godine u selu Radojčići, općina Maglaj, Bosna i Hercegovina. Osnovnu je školu pohađao u selu Ljubatovići (1970. – 1974.) i Novom Šeheru (1974. – 1978.). Od 1978. do 1982. godine pohađao je Srednjoškolski centar "Đuro Pucar Stari" u Doboju, gdje je stekao zvanje strojarski tehničar općeg smjera. Godine 2003. upisao je studij restauratorstva na Akademiji likovne umjetnosti i oblikovanja u Ljubljani, te je uspješno diplomirao u ožujku 2011. godine.

 

CONSERVATION-RESTORATION PRELIMINARIES AND TREATMENTS ON THE CHAPEL IN PRŽAN

Summary
In the first part a general description of wayside shrines and causes of endangerment of their wall paintings is presented. Wayside shrines represent an important component of the Slovenia's cultural heritage. In the second part of our thesis we are discussing about the relocation of the Pržan chapel and conservation and restoration preliminaries before the treatment, that is the adequate treatment of the damaged foundation, roof, walls, plaster and paintings, at the same time taking into account the basic conservation and restoration principles, which provide the selection of materials and their tehnological demands. We are also dealing with the environmental and human influence on endangerment of wayside shrines. The third part of the thesis deals with the conservation and restoration treatment on the chapel in Pržan. Our observations strive to conclusion in necessity for interdisciplinary solutions in presentation and safeguarding of the discussed immovable cultural heritage of regional significance.