Arheološka istraživanja, konzervacija i restauracija keramičkih predmeta iz podmorja uvale Starog Grada na Hvaru

Autorica: Helena Ugrina
Mentori: Miona Miliša Jakšić, znanstvena novakinja – asistentica; Joška-Tea Katunarić, viša predavačica

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij konzervacije-restauracije, specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija arheološke baštine*
III. godina (ak. god. 2011./2012.)
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju

Helena UgrinaSažetak
Odjel za konzervaciju i restauraciju arheološke baštine pri Umjetničkoj akademiji u Splitu 2008. godine proveo je podvodna zaštitina arheološka istraživanja u podmorju uvale Starog Grada na otoku Hvaru. Istraživanja su provedena kako bi se otkrio kontekst slučajnog pronalaska željezne cijevi brodskog topa. U tu svrhu otvorena je arheološka sonda te je izvršen prvi podvodni pregled starogradske uvale u kojoj je 385. g. pr. Kr. osnovan Faros, prva grčka kolonija na Jadranu. Podvodnim pregledom prvi je put zabilježena do sada nepoznata antička obala. U istraživanju je pronađeno mnoštvo staklenog, metalnog i keramičkog materijala koji datira od antičkih vremena do novijeg doba.
Materijal se obrađuje u radionici za arheološku baštinu UMAS-a. Materijal je po vađenju iz mora označen i fotografiran te se započelo s njegovom desalinizacijom. Ulomci posuda su slijepljeni pa se predmeti detaljno dokumentiraju crtežom i fotografijom. Modelarskim gipsom rekonstruirana je novovjekovna noćna posuda. CT snimak grla ulomka jedne amfore otkrio je da se na kalcificiranom obodu nalazi pečat sa čitiljivim slovima, omogućio je uvid u strukturu keramike te izradu crteža vertikalnog presjeka.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Kratka biografija autorice
Helena Ugrina rođena je u 1989. godine. Nakon završene Graditeljske, obrtničke i grafičke škole u Splitu, 2008. godine stekla je zvanje aranžersko-scenografskog dizajnera. Godinu je dana radila kao grafička dizajnerica. Godine 2009. upisala je studij konzervacije-restauracije na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Sada je studentica treće godine i specijalizira konzerviranje i restauriranje kamena.

 

ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS AND CONSERVATION AND RESTORATION OF UNDERWATER POTTERY FROM STARI GRAD'S BAY ON ISLAND HVAR

Summary
Department of Conservation and Restoration of Archeological Objects, UMAS, has undertaken an underwater salvage archeological research in the bay of Stari Grad. The goal of this research was to explore an accidental discovery of ship's iron cannon. For this purpose a test trench was dug and the first underwater survey of the bay of Stari Grad/ Hellenistic colony of Faros has been completed. The excavation showed that the cannon has been overthrown into the sea and the survey has revealed an unexplored roman shore. Numerous glasses, metallic and ceramic objects were found dating from roman till modern times. As soon as the objects were excavated, the processes of marking, photographing and desalination were started. All these processes were completed in the Department's lab. Fragments of the pots were glued and all objects were documented in the great details with drawings and photographs. A modern ceramic chamber pot was reconstructed by molding with gypsum. With the aid of CT, a stamp with letters was discovered on the calcified rim of an amphora. Several radiograph sections have revealed the structure of the pottery that furthermore allowed the making of the drawing of vertical section.