Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Marijino uznesenje, Franjevački samostan u Virovitici

Autorice: Tina Bertović i Marija-Elena Lučić
Mentorica: Mr. art. Tamara Ukrainčik, docentica

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij restauriranja i konzerviranja umjetnina, smjer slikarstvo
IV. godina
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Sažetak
Marija Lucic, Tina BertovicU sklopu kolegija Restauriranje i konzerviranje štafelajnih slika 2, izvedeni su restauratorski radovi na slici Marijino uznesenje, nepoznatog autora, vlasništvo Franjevačkog samostana u Virovitici. Slika je predmet diplomskog rada studenta Mislava Flecka i prikazuje Bogorodicu koja stoji na polumjesecu i kugli, okružena anđelima i kerubinima, sa sedam zvijezda oko glave. Signatura na slici upućuje na preslik iz 1871. god., a prema dosadašnjim saznanjima original datira iz 18. stoljeća. Preko snimaka UV-a, IC-a i RTG-a zaključeno je da je slika u potpunosti preslikana, tj. ponovljena u formi i kompoziciji. Dokumentirano je zatečeno stanje, uzeti su uzorci i slika je preventivno podljepljena. Uzeti su uzorci za analizu tankoslojnom kromatografijom i ispitivanje veziva svih slojeva, a od laboratorijskih istraživanja za sada je izvedena mikroskopska analiza poprečnih presjeka uzorka. Slika je na poleđini bila dublirana debljim papirom koji je omekšan tapetolom i parilicom, te uklonjen mehanički skalpelom; zakrpe su također uklonjene mehanički. Analiza mikro-uzoraka je potvrdila da je slika preslikana, a između preslika i originala nalazi se smola zbog čega je moguće uklanjanje preslika kemijskim putem. Uslijedile su probe Lavacolom, Crash universalom i drugim otapalima, ali najbolji rezultat dala je proba dimetil-sulfoksid gelom kojim je nastavljeno uklanjanje preslika.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

Kratke biografije autorica
Tina Bertović (Rijeka 1987.) upisuje 2008. Odsjek za restauriranje i konzerviranje umjetnina, ALU u Zagrebu. Tijekom druge i treće godine studija izvodi radove na štafelajnim slikama G. Jurkića, F. Kovačevića i Zlatka Kauzlarića Atača (mentorica doc. mr. T. Ukrainčik); istraživačke radove na zidnim slikama u Haulikovom ljetnikovcu u Maksimiru, u crkvi sv. Silvestra u Oprtlju te u baroknom dvorcu Brezovica kraj Zagreba (mentori doc. mr. S. Damiani i izv. prof. E. Budicin). Sudjeluje na 8. međunarodnoj konferenciji u Zagrebu, izlaganjem o XRF metodi (mentor doc. dr. sc. V. Desnica).

Marija-Elena Lučić (New York 1989.) upisuje 2008. studij na Odsjeku za restauriranje i konzerviranje umjetnina, na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Na trećoj godini studija izvodi radove na štafelajnim slikama „Fratar“ autora F. Kovačevića i „Bez naziva“ Z. Kauzlarića Atača (mentorica doc. mr. T. Ukrainčik). Izvodi istraživačke radove na zidnim slikama u Haulikovom ljetnikovcu u Maksimiru, u crkvi sv. Silvestra u Oprtlju te u baroknom dvorcu Brezovica kraj Zagreba (mentori doc. mr. S. Damiani i izv. prof. E. Budicin).


CONSERVATION AND RESTORATION WORK ON THE PAINTING ASSUMPTION OF THE VIRGIN MARY, FRANCISCAN MONASTERY IN VIROVITICA

Summary
The restoration process on the painting Assumption of the Virgin Mary, which is the graduate thesis of student Mislav Fleck, has been partially conducted during the course 'Restoration and conservation of easel paintings 2', under the guidance of assistent professor Tamara Ukrainčik. The painting belongs to the Franciscan monastery in Virovitica. The painting depicts the Virgin Mary standing on a crescent and globe surrounded by angels and cherubs with seven stars around her head. According to the signature, it was overpainted in 1871; the original dates from the 18th century. The UV, IR and RTG analysis indicate the painting was entirely overpainted. The current state was documented, sampled and preventively fixated. Samples were taken for thinlayered chromatography and binder analysis; transverse layers were analized under microscope. The back of the painting had been previously relined with a thick paper that was softened with tapetol and steam, mechanicaly removed with a scalpel as well as numerous patches, and the painting was taken off the stretcher. The analysis of micro-samples prooved that the painting was overpainted and that there was a layer of resin between the original and the overpaint, which allowed the overpaint to be removed chemically. Tests were conducted using Lavacol, Crash universal and other solvents, but the best results were obtained using dimethyl-sulfoxide gel.