Suradnja Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina/ALU Zagreb i Dijecezanskog muzeja u Zagrebu

Autorica: Ines Palčić
Mentorica: Mr. art. Zvjezdana Jembrih, docentica

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij restauriranja i konzerviranja umjetnina, smjer kiparstvo
V. godina
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Ines PalcicSažetak
Tema ovog izlaganja je prikaz višegodišnje suradnje Ureda za kulturna dobra Nadbiskupije zagrebačke, u čijoj se nadležnosti nalazi Dijecezanski muzej i Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Angažmanom studenata i diplomanata Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina tijekom nastave i prakse iz restauratorskih predmeta, te diplomskih radova istraženo je, konzervirano i restaurirano više od dvadeset drvenih polikromiranih skulptura, te desetak štafelajnih slika pohranjenih u čuvaonicama Dijecezanskog muzeja. Kao primjer suradnje prikazani se konzervatorsko-restauratorski radovi izvršeni na drvenoj polikromiranoj skulpturi Raspelo porijeklom iz župne crkve sv. Martina u Varaždinskim toplicama. Ovim izlaganjem također se ukazuje na problem neodgovarajuće pohrane i lošeg stanja vrijednih sakralnih umjetnina koje se nalaze u fundusu tog muzeja, koji kao otvorena ustanova, nažalost, ne postoji već više desetljeća.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Kratka biografija autorice
Ines Palčić (Zagreb 1985.) upisuje studij restauriranja i konzerviranje umjetnina, smjer kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2007. godine. Tijekom studija izvodi radove na polikromiranim drvenim skulpturama iz Dijecezanskog muzeja (mentori doc. mr. Z. Jembrih i doc. mr. A. Aranicki) i radove na stropnim dekoracijama iz lipičke bolnice (mentor doc. A. Novoselac). Predmet njenog diplomskog rada je betonska skulptura Tobogan I. Antolčića, za koji sada izvodi istraživanja i pripremne radove (mentor doc. A. Novoselac).

 

COOPERATION OF THE DEPARTMENT OF RESTORATION AND CONSERVATION OF ART WITH THE DIOCESAN MUSEUM IN ZAGREB

Summary
The theme of this presentation is the long-standing collaboration of the Office for Cultural Heritage of the Archdiocese of Zagreb, under whose jurisdiction is the Diocesan Museum, and the Department of Restoration and Conservation at the Academy of Fine Arts in Zagreb. With the engagement of students and graduates of the Department, more than twenty wooden polychrome sculptures and a dozen easel paintings of the Diocesan Museum have been studied, preserved and restored through courses and restoration practice. An example of this cooperation is presented through the conservation and restoration work executed on a wooden polychrome sculpture the Crucifix, originally from Varaždinske Toplice. Such undertaking and this presentation also point out the problem of inadequate storage of valuable religious works of art that are in the holdings of the museum, which unfortunately, does not exist as an institution open to the public.