Kritički osvrt na metode restauriranja slika na drvenom nositelju kroz povijest

Autorica: Maja Sučević Miklin
Mentorica: Mr. art Tamara Ukrainčik, docentica
Komentor: Mr. art Andrej Aranicki, docent

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij restauriranja i konzerviranja umjetnina, smjer slikarstvo
V. godina
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Maja Sucevic MiklinSažetak
Ovo izlaganje obuhvaća povijesni pregled nekih najčešćih i najinvazivnijih metoda koje su se koristile pri restauriranju slika na drvenom nositelju od 18. do 20. stoljeća. Nastaju kao odgovori na vječno pitanje rada drva, kojima se željelo riješiti sve strukturne probleme koji se vežu za drvene nosioce: uvijanje, pucanje i napade insekata. Prezentirat će se načini ravnanja slika, karakteristične posljedice takvih metoda koje mijenjaju originalnu umjetnikovu ideju, ali i strukturalnu bit slike na drvu i koje se stoga više ne primjenjuju. Kroz simulaciju jedne od destruktivnih metoda kao što je transfer, pokušat će se približiti postupak izrade, njegovi problemi te konačni izgled slike koja je transferirana s drvenog nosioca na platno. Bit će također prikazani različiti pomoćni nosioci i parketaže 20. stoljeća koje nastaju razvojem metodologije restauriranja slika na drvu te današnja nastojanja koja će obuhvatiti konzervatorsko-restauratorske radove na ikoni sv. Petra koja je ujedno i objekt diplomskog rada studentice Maje Sučević Miklin.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Kratka biografija autorice
Maja Sučević Miklin (Zagreb 1987.) upisuje 2006. god. Odsjek za restauriranje i konzerviranje umjetnina/ALU Zagreb. Izvodi radove na štafelajnoj slici Josephine Catinelli-Obradić, Muzeja grada Zagreba; slici Obiteljska scena u parku, J. Liedera, Galerije likovnih umjetnosti Osijek (mentorica doc. mr. T. Ukrainčik), na zidnim slikama dvorca Brezovica, crkve sv. Roka i Haulikovog ljetnikovca u Zagrebu (mentorica doc. S. Damiani). U sklopu ERASMUS-a boravi 2011. u Pragu (mentor prof. K. Stretti). U tijeku je izrade diplomskog rada na ikoni Sv. Petar, iz privatnog vlasništva.

HISTORY OF PANEL PAINTING RESTORATION METHODS – A CRITICAL OVERVIEW

Summary
This presentation gives a historical overview of the most common and destructive methods used in restoration of panel paintings from the 18th to 20th century. They were introduced as an answer for the eternal question of wood movement and were expected to solve structural problems like warping, splitting and insect attacks. Different ways of flattening will be presented, that result in typical effects and alterations to the original artistic idea and structural integrity of panel paintings, and which were consecutevely abandoned. A simulation of a destructive process like transfer will demonstrate aspects such as accuring problems and the final appearance of a panel painting transferred to canvas. Different auxiliary supports and cradlings of the 20th century will be shown, that appear with the developement of methodology of panel painting restoration, including modern efforts, with a review of conservation and restoration work on the icon of st. Peter that is the object of Maja Sučević Miklin's graduate thesis.